Quỹ thành viên thuộc VinaCapital quyết thoái sạch vốn tại Yeah1 (YEG)

04/04/2022 06:46:00 toquoc.vn
Trước đó, VinaCapital Venture Investment đã đăng ký thoái vốn toàn bộ 3 triệu cổ phiếu Yeah1 (YEG) nhưng hết thời gian giao dịch chỉ bán được một nửa số lượng đăng ký do diễn biến thị trường chưa phù hợp.

Quỹ ngoại DFJ VinaCapital Venture Investment, thành viên thuộc VinaCapital vừa đăng ký bán toàn bộ hơn 1,5 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG) nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 6/4 đến 3/5/2022 thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận/khớp lệnh.

Trước đó, DFJ VinaCapital Venture Investment đã đăng ký bán toàn bộ 3 triệu cổ phiếu YEG nhưng hết thời gian giao dịch chỉ bán được một nửa số lượng đăng ký.

Nguyên nhân không bán hết số lượng cổ phiếu là do diễn biến thị trường chưa phù hợp.

DFJ VinaCapital Venture Investment là tổ chức có liên quan đến ông Hoàng Đức Trung, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Ngày 16/2, ông Hoàng Đức Trung đã có đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Yeah1 vì lý do sắp xếp công việc của tổ chức.

Công ty sẽ trình vấn đề miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông gần nhất dự kiến diễn ra vào ngày 27/4 tới.

Trên thị trường, cổ phiếu YEG đã tăng 57% trong hơn 2 tháng trở lại đây và hiện đang dừng ở mức 27.900 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, cổ phiếu này vẫn đang trong diện kiểm soát từ 12/4/2021 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2020 là số âm.

 

Đến thời điểm hiện tại, Yeah1 chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Theo Báo cáo tài chính quý 4/2021, Yeah1 ghi nhận doanh thu năm 2021 đạt 1.125 tỷ đồng, giảm 7,7% so với cùng kỳ.

Nhờ khoản doanh thu tài chính chủ yếu đến từ thoái vốn công ty con, Yeah1 lãi ròng sau thuế gần 28 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 170 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 17 tỷ đồng.

 

 
 
 
 
 
 
toquoc.vn