Quý II/2021 sẽ huy động 100 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

16/04/2021 06:47:00 congluan.vn
(CLO) Thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách trung ương năm 2021, Kho bạc Nhà nước vừa thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quý II năm 2021. Tổng mức phát hành là 100.000 tỷ đồng (bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam).

Khối lượng dự kiến sẽ là: Kỳ hạn 5 năm là 10.000 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm là 4.000 tỷ đồng;  kỳ hạn 10 năm là 35.000 tỷ đồng; kỳ hạn 15 năm là 35.000 tỷ đồng; kỳ hạn 20 năm là 8.000 tỷ đồng, kỳ hạn 30 năm là 8.000 tỷ  đồng.

Trong quá trình thực hiện, Kho bạc Nhà nước (KBNN) có thể điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.

Được biết, tại quý I/2021, tổng khối lượng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ là 39.205 tỷ đồng (bao gồm 13.498 tỷ đồng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội), đạt 11,2% kế hoạch Bộ Tài chính giao.

Đáng chú ý, kỳ hạn trái phiếu chính phủ phát hành bình quân năm 2021 là 13,22 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,22%/năm; kỳ hạn còn lại của danh mục trái phiếu chính phủ là 8,54 năm. 

Trong năm nay, Kho bạc Nhà nước cũng tập trung phát hành trái phiếu chính phủ theo phương thức đấu thầu, thực hiện hàng tuần qua Sở Giao dịch chứng khoán với thủ tục đơn giản, công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước tiếp tục thực hiện phát hành linh hoạt các kỳ hạn trái phiếu chính phủ đáp ứng nhu cầu các nhà đầu tư và đảm bảo hài hòa dòng tiền đáo hạn giữa các năm, tránh rủi ro thanh khoản cho ngân sách Nhà Nước và ảnh hưởng đến các chỉ tiêu an toàn nợ công.

Ngoài ra, lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ cũng sẽ được Kho bạc Nhà nước điều hành theo hướng ổn định, bám sát lãi suất thị trường, phù hợp với chủ trương điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước; đảm bảo khối lượng vốn vay theo nhu cầu sử dụng của ngân sách Nhà Nước; gắn kết quản lý ngân quỹ và quản lý nợ công để ổn định thị trường, tăng hiệu quả quản lý nợ và quản lý ngân sách.

Tiếp đó, Kho bạc Nhà nước sẽ triển khai phát hành trái phiếu chuẩn để nhà tạo lập thị trường thực hiện nghĩa vụ chào giá cam kết chắc chắn theo quy định tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ để tăng cường thanh khoản cho thị trường trái phiếu chính phủ.

Dương Lâm

congluan.vn