PVTrans (PVT) lãi gần 310 tỷ đồng quý 4, tăng trưởng 32% so với cùng kỳ năm trước

30/01/2021 10:18:00 cafef.vn
Lũy kế năm 2020, PVTrans ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 760,5 tỷ đồng, giảm 7,3% so với kết quả đạt được trong năm 2019 nhưng đã hoàn thành vượt tới 75,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans – mã chứng khoán PVT) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 với doanh thu đạt 2.207,8 tỷ đồng, tăng 14,2% so với quý 4 năm ngoái, trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn là 17.5% dẫn đến lợi nhuận gộp thu về đạt 332 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,4% so với cùng kỳ.

Trong quý 3 doanh thu tài chính đạt hơn 129 tỷ đồng, tăng 91,8% so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính lại giảm 23,3%, xuống còn 34,2 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 14,8% về còn 75 tỷ đồng; các hoạt động khác biến động không đáng kể. Khấu trừ các khoản chi phí thuế, quý 4 PVTrans lãi sau thuế 309,9 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với con số 234,8 tỷ đồng đạt được quý 4 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 262,5 tỷ đồng.

PVTrans (PVT) lãi gần 310 tỷ đồng quý 4, tăng trưởng 32% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.
 

Phía công ty cho biết lợi nhuận tăng mạnh trong quý 4/2020 do ghi nhận thêm thu nhập từ phí lưu tàu và hoàn nhập một số khoản dự phòng dẫn đến lợi nhuận trong kỳ tăng.

Lũy kế năm 2020, PVTrans ghi nhận doanh thu đạt 7.458,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 760,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,9% và 7,3% so với kết quả đạt được trong năm 2019. Được biết, năm 2020, PVT đặt kế hoạch doanh thu là 6.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 433 tỷ đồng. Như vậy, năm 2020, Công ty đã hoàn thành vượt tới 20,3% kế hoạch doanh thu và 75,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 31/12/2020 tiền và tương đương tiền của PVTrans đạt 2.287,4 tỷ đồng, tăng 1.079,5 tỷ đồng so với hồi đầu năm, trong đó có 223,5 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, 2.060,5 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn ngắn (tăng 1.082,5 tỷ đồng so với đầu kỳ). Trong khi đó PVTrans còn ghi nhận tổng nợ phải trả 4.861,5 tỷ đồng (giảm gần 445 tỷ đồng so với đầu năm), trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 597,5 tỷ đồng (giảm 417 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn gần 2.005 tỷ đồng (giảm 414 tỷ đồng).

cafef.vn