PVTrans (PVT) báo quý 1 lãi 174 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi cùng kỳ 2020

01/05/2021 07:16:00 Thùy Dương
Do giảm lỗ tài chính và ghi nhận lãi từ hoạt động khác đã giúp lợi nhuận quý 1/2021 của PVTrans tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, PVT) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2021.

Theo đó, trong quý 1/2021, PVTrans ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.716,8 tỷ đồng, tăng trưởng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán tăng ít hơn, tăng ở mức 7,9% lên 1.459,1 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận gộp tăng 14,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 32 tỷ đồng lên 257,7 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 14,3% lên 15%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 78,2% so với cùng kỳ năm trước lên 39,2 tỷ đồng, chủ yếu khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng mạnh.

Trong khi đó chi phí tài chính lại giảm đáng kể 41,6% xuống còn 45,7 tỷ đồng, chủ yếu là do khoản lỗ chênh lệch tỷ giá trong kỳ chỉ ghi nhận 4,4 tỷ đồng, trong khi quý 1/2020 ghi nhận hơn 28 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong kỳ công ty ghi nhận khoản lợi nhuận khác 39,4 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số lỗ 0,4 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Theo thuyết minh, trong kỳ có ghi nhận 34,3 tỷ đồng lãi khác từ hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản cố định so với cùng kỳ không ghi nhận đã dẫn đến khoản lợi nhuận khác tăng mạnh.

Như vậy, do giảm lỗ tài chính và ghi nhận lãi từ hoạt động khác, kết quả, lãi sau thuế quý 1 của PVTrans ghi nhận 173,8 tỷ đồng, tăng cao gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2020, trong đó LNST công ty mẹ ghi nhận 136,4 tỷ đồng, EPS tương đương 421 đồng.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 2,6% so với đầu năm lên 11.379,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 5.804,7 tỷ đồng, chiếm hơn 1 nửa tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.095,5 tỷ đồng, chiếm 27,2% tổng tài sản.

Bên cạnh đó, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 208,3 tỷ đồng lên 2.810,9 tỷ đồng và chiếm 24,7% tổng nguồn vốn.

Trên thị trường sau nhiều năm cổ phiếu PVT đã có đợt lập đỉnh vào giữa tháng 1/2021 vừa qua tại mức giá 19.600 đồng/cp.

Hiện cổ phiếu PVT đang giao dịch quanh mức 16.300 đồng/cp, tăng 16,4% so với hồi đầu năm và giảm 16,8% từ đỉnh giữa tháng 1.

Thùy Dương
Link gốc