PVTrans Pacific (PVP) lãi 154 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành 92% kế hoạch năm

22/10/2021 06:12:00 Thùy Dương
Tuy vậy lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm 60% so với cùng kỳ, còn hơn 37 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific – mã chứng khoán PVP) công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 279 tỷ đồng, giảm 20,5% so với quý 3 năm ngoái.

Trong khi đó chi phí vốn lại không giảm, xấp xỉ bằng cùng kỳ dẫn đến lợi nhuận gộp còn 47,7 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ.

PVTrans Pacific cho biết, nguyên nhân doanh thu và giá vốn thay đổi mạnh do công ty chuyển đổi hình thức khai thác tàu sang cho thuê tàu trần, đồng thời, tàu Apollo đang lên docking để sửa chữa định kỳ lần 3.

Doanh thu tài chính quý 3/2021 đạt hơn 8,1 tỷ đồng, giảm 6,6 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu giảm lãi tiền gửi.

Tính đến 30/9/2021 khoản tiền gửi có kỳ hạn của công ty còn 21,1 tỷ đồng, giảm 132 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay cũng giảm được 6 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn gần 4 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2021 dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn của PVTrans Pacific còn 132 tỷ đồng (giảm hơn 25 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm 75 tỷ đồng, xuống còn 401 tỷ đồng.

Trừ các chi phí khác, quý 3 PVTrans Pacific lãi sau thuế 37,4 tỷ đồng, giảm 60,8% so với lợi nhuận đạt được quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt 891 tỷ đồng, giảm 15,2% so với cùng kỳ và hoàn thành 81% kế hoạch năm.

Nhờ chi phí vốn giảm sâu, nên lợi nhuận sau thuế thu về đạt hơn 154 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ và hoàn thành 92% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Thùy Dương
Link gốc