PVTrans chốt quyền chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%

03/11/2021 11:23:00 Thùy Dương
PVTrans (HoSE: PVT) thông báo ngày 12/11 đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tiền mặt năm 2020 tỷ lệ 10%, 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 6/12, số tiền chi ra dự kiến 323,6 tỷ đồng.

Năm 2020, PVTrans ghi nhận kết quả kinh doanh tương đương năm 2019 và đều vượt kế hoạch năm.

Cụ thể, doanh thu 7.730 tỷ đồng, vượt 25%; lợi nhuận sau thuế 830 tỷ đồng, vượt 92% kế hoạch năm.

Với kết quả đó, Hội đồng quản trị trình và được cổ đông thông qua mức chia cổ tức tỷ lệ 10%, thấp hơn mức thực hiện 2019 (19% bao gồm 4% tiền mặt và 15% cổ phiếu).

9 tháng đầu năm, doanh nghiệp vận tải biển báo cáo doanh thu tương đương cùng kỳ năm trước đạt 5.288 tỷ đồng, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 468 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 14% lên 17,4% đã thúc đẩy lợi nhuận.

Riêng quý III, doanh thu và lợi nhuận cùng giảm 10% xuống 1.680 tỷ đồng và 153 tỷ đồng.

Doanh nghiệp lý giải dịch bệnh khiến nhu cầu vận chuyển trong kỳ giảm, nhưng chi phí phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa tăng và phát sinh chi phí chống dịch.

Tại thời điểm cuối kỳ, PVTrans có 736 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 967 tỷ quỹ đầu tư phát triển, vốn điều lệ 3.237 tỷ đồng.

 
 
 
 
 
 
Thùy Dương
Link gốc