Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

06/08/2022 08:00 toquoc.vn

Tham dự và chủ trì hội thảo có ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án; ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

Hội thảo có sự tham gia của 250 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, một số địa phương có ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - Ảnh 1.

Chủ trì hội thảo có ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án; ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và ông Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

Theo Ban tổ chức hội thảo, triển khai thực hiện chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Bộ Chính trị giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương xây dựng Đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Hội thảo nhằm cung cấp thêm các luận cứ khoa học, cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất về chủ trương, mô hình, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam góp phần phục vụ xây dựng Đề án.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ kết quả đóng góp của ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong 35 năm đổi mới, nhất là từ năm 2010 đến nay; đồng thời, nhận diện những xu thế phát triển và vận động chuyển dịch cơ cấu các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển các ngành dịch vụ trong đó bao gồm ngành dịch vụ mới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển hạ tầng và thúc đẩy chuyển đổi số cho phát triển các ngành dịch vụ.

Các báo cáo chính của Hội thảo được trình bày bởi các diễn giả là các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế và các tổ chức quốc tế tập trung vào các chủ đề:

(1) Những xu hướng du lịch toàn cầu và ý nghĩa đối với Việt Nam;

(2) Ngành công nghiệp văn hóa trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam: Thực trạng và kiến nghị, đề xuất;

(3) Tương lai của sự phát triển dựa vào dịch vụ;

(4) Cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Thực tiễn thành phố Đà Nẵng và các kiến nghị, đề xuất;

(5) Một số đề xuất, kiến nghị phát triển dịch vụ logistics của Việt Nam trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

(6) Phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa – thực tiễn của VCB và các đề xuất, kiến nghị chính sách.

Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - Ảnh 2.

Quang cảnh Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt trình bày đề dẫn hội thảo.

Sau phiên báo cáo chính, phiên thảo luận bàn tròn do TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dựng Đề án điều phối cùng sự tham gia chia sẻ, đối thoại, phân tích và thảo luận của các đại diện lãnh đạo, chuyên gia các tổ chức quốc tế, lãnh đạo ban, bộ, ngành liên quan và đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, tập trung vào một số nội dung:

(1) Cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo;

(2) Phát triển các ngành dịch vụ mới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

(3) Phát triển hạ tầng và thúc đẩy chuyển đổi số cho phát triển các ngành dịch vụ;

(4) Đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Kết quả của Hội thảo, các nội dung ý kiến, kiến nghị và đề xuất của các ban, bộ, ngành, chuyên gia, các nhà khoa học, tổ chức quốc tế sẽ được Tổ Biên tập Đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" tiếp thu, tổng hợp đầy đủ phục vụ cho công tác xây dựng, hoàn thiện Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.