Petrosetco bảo lãnh tín dụng lên tới 660 tỷ đồng cho 3 đơn vị thành viên

27/05/2023 05:00 daidoanket.vn

Petrosetco đã thông qua kế hoạch bảo lãnh hạn mức tín dụng lên tới 660 tỷ đồng cho các đơn vị thành viên tại ngân hàng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, MCK: PET, sàn HoSE) vừa có văn bản số 149/DVTHDK-TCKT công bố nghị quyết HĐQT về việc bảo lãnh hạn mức vay vốn của các đơn vị thành viên tại ngân hàng.

Cụ thể, Petrosetco bảo lãnh hạn mức tín dụng 500 tỷ đồng cho CTCP Dịch vụ và Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD), mục đích bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở LC và các nghiệp vụ sản phẩm tín dụng mà Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bình Tân cung cấp để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh tại PSD.

Bên cạnh đó, Petrosetco cũng thông qua nghị quyết về việc bảo lãnh hạn mức tín dụng 60 tỷ đồng cho CTCP Thương mại dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) tại Vietcombank Chi nhánh TP HCM.

Mục đích là để tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương án sử dụng vốn vay của PSMT nhưng không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động đầu tư tài sản cố định.

Thời hạn bảo lãnh kể từ ngày ký văn bản bảo lãnh vay vốn cho đến khi tất cả các nghĩa vụ của PSMT theo các hợp đồng cấp tín dụng nêu trên đã được thực hiện xong.

PET sẽ chịu trách nhiệm hoàn trả ngay số tiền nợ thay cho PMST trong trường hợp PMST không thanh toán hoặc thanh toán chậm trễ các khoản nợ gốc (tối đa 60 tỷ đồng), lãi tiền vay, phí và nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) phát sinh theo Hợp đồng cấp tín dụng giữa Vietcombank Chi nhánh TP HCM trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản thông báo.

Ngoài ra, Petrosetco cũng bảo lãnh hạn mức tín dụng 100 tỷ đồng cho CTCP Phân phối sản phẩm công nghệ Cao Dầu khí (PHTD) tại Vietinbank chi nhánh 7.

Mục đích bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, cho vay thanh toán LC và các nghiệp vụ sản phẩm tín dụng mà ngân hàng cung cấp để phục vụ cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của PHTD.

Như vậy, tổng hạn mức mà Petrosetco bảo lãnh cho 3 đơn vị thành viên là 660 tỷ đồng.