PC1 muốn đổi tên công ty: Đặt kế hoạch lợi nhuận giảm năm 2021, trả cổ tức 20% năm 2020

06/04/2021 08:11:00 toquoc.vn
Công ty muốn đẩy mạnh đầu tư bất động sản giai đoạn 2021-2030.

Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 (mã PC1) công bố tài liệu họp đại hội cổ đông trong đó có kế hoạch kinh doanh 2021 và kế hoạch đổi tên công ty. 

Năm 2020 vượt 16% kế hoạch lợi nhuận

Năm 2020, PC1 đạt tổng doanh thu 6.679 tỷ đồng, thực hiện 95% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 544 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch.

Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020, Hội đồng quản trị PC1 cho biết 5 năm triển khai chiến lược, công ty đã bám sát và cơ bản hoàn thành kế hoạch, tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 18%, lợi nhuận sau thuế/doanh thu bình quân đạt 8%. Công ty đã hoàn thành 2 nhà máy điện (nhà máy Thuỷ điện Bảo Lạc B, Thuỷ điện Sông Nhiệm 4), phát triển 3 nhà máy điện gió tại Quảng Trị, tăng trưởng cao về quy mô đầu tư năng lượng, đột phá về giá trị hợp đồng, sản phẩm mới EPC nhà máy điện của khối xây lắp điện.

Trong mảng bất động sản, dự án PCC1- Vĩnh Hưng đã hoàn thành phê duyệt kỹ thuật 1/500 chuẩn bị khởi công, dự án PCC1- Thăng Long đã hoàn thành 99% giải phóng mặt bằng, hoàn thành thiết kế sơ bộ để điều chỉnh quy hoạch. Năm 2020, dự án PCC1 Thanh Xuân đã bán được 100% căn hộ, hoàn thành 100% cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà lần 1 cho khách hàng.

Năm 2020, công ty đã tăng vốn điều lệ từ 1.593 tỷ đồng lên 1.912 tgyr đồng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% cho cổ đông hiện hữu.

Mục tiêu 2021

PC1 cho biết chiến lược 2021-2025 công ty duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình 16%/năm, lợi nhuận sau thuế/doanh thu trung bình năm không nhỏ hơn 8%.

Năm 2021 công ty đặt kế hoạch 8.000 tỷ doanh thu (tăng 20% năm trước), lợi nhuận sau thuế 510 tỷ đồng, giảm 6% năm trước.

PC1 muốn đổi tên công ty: Đặt kế hoạch lợi nhuận giảm năm 2021, trả cổ tức 20% năm 2020 - Ảnh 1.
 

Hội đồng quản trị trình phương án đổi tên công ty để phù hợp với tình hình thực tế, từ tên hiện tại Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 thành Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1.

Công ty trình phương án lợi nhuận 2020 tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu. Thời gian hoàn thành trước quý 4/2021. Cổ tức năm 2021 dự kiến 15%/vốn điều lệ.

PC1 lên phương án phát hành ESOP cho cán bộ công nhân viên, dự kiến phát hành 5.735.631 cổ phiếu, tương đương 3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành 10.000 đồng/cp.

Về chiến lược thời gian tới, công ty sẽ phát triển các dự án đầu tư điện gió, thuỷ điện với công suất khoảng 300 MW, khởi công và đầu tư năm 2022-2025, nguốn vốn 30% vốn chủ sở hữu còn lại là vay. Tỷ lệ sở hữu của PC1 tại mỗi dự án tối thiểu 51%.

Với các dự án bất động sản, công ty nhắm đến các khu đất từ 1ha đến 50ha, tổng mức đầu tư từ 1.000 – 10.000 tỷ đồng, thời gian phát triển và đầu tư dự án từ 2021-2030.

toquoc.vn