Ồ ạt bán tháo, Vn-Index giảm mạnh nhất khu vực châu Á

23/12/2021 17:27 congluan.vn

Cụ thể, chốt phiên làm việc trên sàn HOSE, chỉ số VN-INDEX đã rơi xuống mức 1.456,96 điểm, giảm mạnh tới 20,71 điểm, tương đương 1,4%. Khối lượng khớp lệnh tăng mạnh mẽ đạt 1.360,8 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 45.562,069 tỷ đồng. Toàn thị trường có 141 mã tăng giá (28 mã tăng trần); 36 mã đứng giá và 335 mã giảm giá (8 mã giảm sàn).

Chỉ số VN30 giữ ở mức 1.477,37 điểm, giảm 26,75 điểm, tương đương 1,78%. Khối lượng khớp lệnh đạt 284,8 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 15.114,339 tỷ đồng. Toàn thị trường có 4 mã tăng giá, 4 mã đứng giá và 22 mã giảm giá.

Cùng chiều, trên sàn HNX, chốt phiên làm việc hôm nay, chỉ số HNX-INDEX cũng rơi xuống mức 442,61 điểm, giảm tới 10,49 điểm, tương đương 2,23%. Khối lượng giao dịch đạt 168,1 triệu đơn vị, giá trị tương dương là 4.610,044 tỷ đồng. Toàn thị trường có 91 mã tăng giá (11 mã tăng trần); 41 mã đứng giá và 157 mã giảm giá (6 mã giảm sàn).

Chỉ số HNX30 giữ ở mức 748,04 điểm, giảm 25,41 điểm, tương đương 3,29%. Khối lượng giao dịch đạt 63 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 2.749,012 tỷ đồng. Toàn thị trường có 8 mã tăng giá; 22 mã giảm giá (1 mã giảm sàn).

Trong phiên làm việc hôm nay, áp lực bán tháo đã đè nặng lên thị trường khiến các cổ phiếu thi nhau nhuộm đỏ. Trên nhóm VN30 chỉ có 5 cổ phiếu tăng giá với mức thấp là VJC tăng 1%; PDR tăng 0,6%; MSN tăng 0,6%; CTG tăng 1,7% và BID tăng 0,7%.

Ngược lại, có đến 22 cổ phiếu giảm giá được phủ đầy đủ các lĩnh vực, nhóm ngành lớn của sàn chứng. Trong đó, giảm giá mạnh nhất là SSI với mức giảm 4,1%; tiếp sau là VHM giảm 3,7%; VIC giảm 3,6%; VPB giảm 3,6%; BVH giảm 2,8%...

Ở nhóm HNX30, thị trường cũng ghi nhận chỉ 8 mã tăng giá, còn tới 22 mã giảm giá. Trong đó, giảm mạnh nhất là CEO khi nằm sàn 9,9%; IDC giảm 9,1%; DTD giảm 5%; MBS giảm 4,4%; NBC giảm 5%; SHN giảm 4,7%; SHS giảm 4,3%; TVC giảm 4,6%; TNG giảm 4,1%...

Trên toàn thị trường gần như 10/10 nhóm ngành lớn 3 sàn đều chìm trong sắc đỏ, từ ngân hàng, bất động sản , đến sắt thép, thực phẩm, xây dựng, chứng khoán…

Ở nhóm ngân hàng chỉ 3 cổ phiếu giữ được sắc xanh là BID, CTG và EIB, còn lại đều chìm trong sắc đỏ. Trong đó, giảm mạnh nhất là HDB giảm 3,8%; OCG giảm 3,7%; VPB giảm 3,6%; TPB giảm 3,4%; TCB giảm 3,2%; SHB giảm 3,4%; LPB giảm 1,4%...

Ở nhóm bất động sản, thị trường cũng ghi nhận hàng loạt mã giảm sâu, thậm chí giảm sàn. Điển hình như API và CEO giảm sàn 9,9%; DIG, DTA và DXG giảm sàn 7%; IDJ giảm sàn 9,8%; VIC giảm 3,6%; VHM giảm 3,7%; VRC giảm 6,7%; SZC giảm 3,8%; SZL giảm 1,2%; CRS giảm 5,2%; NTL giảm 5,4%...

Điểm nhấn trong phiên làm việc hôm nay nằm ở nhóm cổ phiếu dầu khí. Sau khi nhuộm đỏ trong phiên sáng, nhiều mã dầu khí đã vươn lên mạnh mẽ. Trong đó, PVD tăng trần 6,9%; PVC tăng 8,8%; PVB tăng 3,2%; PVS tăng 3,1%...

Trên sàn HOSE, VHM là cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số Vn-Index khi lấy đi 3,5%, khối lượng khớp lệnh đạt gần 8,9 triệu đơn vị; tiếp sau là VIC lấy đi 3,44%, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 2,7 triệu đơn vị; NVL lấy đi từ thị trường 1,37%, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 6,1 triệu đơn vị… Ở chiều ngược lại, CTG lại đóng góp 0,67% vào chỉ số, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 8,9 triệu đơn vị; EIB đóng góp 0,59%, khối lượng khớp lệnh đạt 4 triệu đơn vị; VCG đóng góp 0,39%, khối lượng khớp lệnh đạt gần 18 triệu đơn vị…

Trên sàn HNX, IDC là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số khi lấy đi 1,89%, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 4,8 triệu đơn vị; tiếp theo là CEO lấy đi 1,51%, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 13,3 triệu đơn vị; THD lấy đi 0,63%... Ở chiều ngược lại, PVS đóng góp 0,34%, khối lượng khớp lệnh đạt gần 9,9 triệu đơn vị; DTK đóng góp 0,25%...