Nợ xấu ngân hàng giảm trong quý I

03/04/2022 11:31 toquoc.vn

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý II/2021 của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng đánh giá mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng được nhận định tiếp tục xu hướng tăng chậm lại và tương đối ổn định trong Quý I/2022 và Quý II/2022 so với quý trước.

Tính chung cả năm 2022, mặt bằng rủi ro được kỳ vọng duy trì ổn định, ít thay đổi và có xu hướng cải thiện tích cực hơn so với diễn biến của năm 2021, trong đó, nhóm khách hàng cá nhân được dự báo đạt mức cải thiện tốt nhất về mặt bằng rủi ro.

Trái với nhận định nợ xấu "tăng nhẹ" trong quý IV/2021 và đúng như kỳ vọng tại kỳ điều tra tháng 12/2021, nợ xấu của hệ thống ngân hàng trong quý I/2022 được các tổ chức tín dụng nhận định có chiều hướng "giảm nhẹ" so với quý IV/2021 và kỳ vọng tiếp tục giảm nhẹ trong quý II/2022.

Mặt bằng lãi suất cho vay-huy động được các tổ chức tín dụng kỳ vọng tiếp tục duy trì không đổi hoặc chỉ tăng rất nhẹ 0,03-0,06 điểm % trong Quý II/2022 và 0,13-0,18 điểm % trong cả năm 2022, chủ yếu là dự kiến tăng lãi suất huy động.

Huy động vốn toàn hệ thống tổ chức tín dụng được kỳ vọng tăng bình quân 3,6% trong quý II/2022 và tăng 11,4% trong năm 2022, điều chỉnh giảm nhẹ so với mức kỳ vọng 12,1% tại kỳ điều tra trước.

Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được các tổ chức tín dụng dự báo tăng 4,8% trong quý II/2022 và tăng 14,1 % trong năm 2022, tương đương mức kỳ vọng ghi nhận tại kỳ điều tra trước.