Nhựa Tiền Phong (NTP): Quý 1 lãi 75 tỷ đồng tăng 73% so với cùng kỳ

23/04/2021 06:18:00 toquoc.vn
Năm 2021 Nhựa Tiền Phong (NTP) đặt mục tiêu lãi 432 tỷ đồng theo đó kết thúc quý 1 đã hoàn thành được 35% mục tiêu.

Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Mã chứng khoán NTP) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2021.

Cụ thể, trong quý I/2021, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ghi nhận doanh thu đạt 1.061,1 tỷ đồng tăng 11,3% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 349 tỷ đồng tăng 15% so với quý 1/2020.

Trong kỳ chi phí tài chính giảm tới 60% xuống còn 15,6 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 18,5% so với cùng kỳ nên kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 75 tỷ đồng tăng 73% so với cùng kỳ năm trước tương đương Tỉ suất lợi nhuận trên cổ phần đạt 1.104 đồng.

Theo giải trình từ phía công ty lợi nhuận tăng chủ yếu do doanh thu tăng 108 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Ngoài ra, việc giảm số dư nợ vay bình quân và lãi suất tiền vay tác động làm giảm chi phí tài chính.

Năm 2021, Nhựa Tiền Phong đặt mục tiêu doanh thu 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 432 tỷ đồng, lần lượt tăng 9,3% và giảm 14,5% so với thực hiện trong năm 2020.

Như vậy, với kế hoạch này kết thúc quý 1 Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã hoàn thành được 35,5% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Nhựa Tiền Phong (NTP): Quý 1 lãi 75 tỷ đồng tăng 73% so với cùng kỳ - Ảnh 1.
 
toquoc.vn