Nhựa Bình Minh (BMP) dành 99% lợi nhuận của năm 2020 chia cổ tức cho cổ đông

07/04/2021 16:29:00 toquoc.vn
Năm 2020 Nhựa Bình Minh lãi sau thuế 522 tỷ đồng.

Ngày 27/4/2021 tới đây Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán BMP) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Danh sách cổ đông tham dự được chốt ngày 2/4 vừa qua. Hiện công ty đã công bố các tài liệu dự kiến trình Đại hội lần này.

Nhựa Bình Minh vừa trải qua năm 2020 kinh doanh thuận lợi với doanh thu thuần tăng trưởng 8% so với năm trước đó, lên 4.686 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.247 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 22,8% năm 2019 lên 26,6% năm vừa qua.

Lợi nhuận trước thuế đạt 656,5 tỷ đồng, vượt 12,8% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 23,6% so với cùng kỳ, lên trên 522 tỷ đồng. EPS đạt 6.384 đồng.

Nhựa Bình Minh (BMP) dành 99% lợi nhuận của năm 2020 chia cổ tức cho cổ đông - Ảnh 1.
 

Với kết quả đạt được, Nhựa Bình Minh bất ngờ đề xuất dành đến 99% tổng lợi nhuận đạt được trong năm, tương ứng hơn 517 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông. Tổng tỷ lệ chi trả 63,2%.

Trước đó Nhựa Bình Minh đã tạm ứng cổ tức 2 đợt bằng tiền mặt cho cổ đông. Đợt 1 tỷ lệ 28,4%, đợt 2 tỷ lệ 20%. Số còn lại dự kiến chia trong đợt 3, sau khi được Đai hội đồng cổ đông thông qua, tỷ lệ 14,8%.

Nhựa Bình Minh (BMP) dành 99% lợi nhuận của năm 2020 chia cổ tức cho cổ đông - Ảnh 2.
 

Nhựa Bình Minh cũng đã trình kế hoạch kinh doanh năm 2021, trong đó mục tiêu doanh thu tăng trưởng 11%, lên 5.200 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 657 tỷ đồng, đi ngang so với lợi nhuận đạt được năm 2020. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 523 tỷ đồng. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ tối thiểu 60%.

toquoc.vn