Nhựa An Phát Xanh (AAA) chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền và chia cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 15%

19/08/2021 07:46:00 toquoc.vn
Trong đó Nhựa An Phát Xanh phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10% và trả cổ tức bằng tiền là 5%.

Ngày 6/9 tới đây, Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (Mã CK: AAA) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2020; đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tổng tỷ lệ đạt 15%.

Cụ thể Nhựa An Phát Xanh thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng. Thời gian thanh toán 28/10/2021.

Năm 2020 AAA ghi nhận doanh thu và Lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt hơn 7.438 tỷ đồng và 283,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 19,8% và 42,3% so với kết quả kinh doanh năm 2019. EPS đạt 1.310 đồng.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trong đó chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, trong khi mục tiêu chi trả cổ tức trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 dự kiến là 15%.

Cùng với đó AAA cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 29,7 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10:1.

Giá trị phát hành theo mệnh giá 297 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành là thặng dư vốn cổ phần thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán ghi nhận, tính đến 31/12/2020 AAA còn 568,7 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 692 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 80,5 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Bước sang năm 2021, sau 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 3.264,7 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 92,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 80,3% và 25% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng hoàn thành 36,3% kế hoạch doanh thu và gần 17% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Trên thị trường cổ phiếu AAA giảm mạnh từ vùng giá 20.500 đồng/cp hồi cuối tháng 6 xuống vùng giá 14.800 đồng/cp vào hồi giữa tháng 7 (tương ứng giảm 28% trong vòng 3 tuần).

Kết thúc phiên giao dịch 18/8, cổ phiếu AAA giảm nhẹ 0,3% xuống mức 17.650 đồng/cp và đã tăng 19% trong vòng 1 tháng.

Nhựa An Phát Xanh (AAA) chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền và chia cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 15% - Ảnh 1.
 
toquoc.vn