Nhờ tiết giảm chi phí lãi vay, Hóa chất Lâm Thao (LAS) báo lãi quý 1/2021 tăng gấp 6 lần cùng kỳ

20/04/2021 15:37:00 toquoc.vn
Với kết quả đạt được, 3 tháng đầu năm 2021 LAS đã hoàn thành 27,8% chỉ tiêu doanh thu và 84,2% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã chứng khoán LAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 với kết quả kinh doanh tăng trưởng đáng kể.

Cụ thể, trong quý 1, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao ghi nhận 756,6 tỷ đồng, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giải trình phía công ty cho biết, trong kỳ ban điều hành Công ty đã từng bước cải tiến hệ thống bán hàng, sắp xếp và đánh giá năng lực của các nhà phân phối và thay đổi phương thức bán hàng, phân vùng bán theo đúng năng lực của các nhà phân phối nên sản lượng tiêu thụ phân và doanh thu thuần từ bán hàng đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán cũng tăng 53,3% lên 642,8 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tăng 8,4% lên 113,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ chi phí tài chính giảm mạnh tới 84% xuống chỉ còn 2,8 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm lãi tiền vay.

khác, trong khi chi phí bán hàng tăng 6,25% lên 42,5 tỷ đồng thì chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8,6% xuống 39,1 tỷ đồng.

Kết quả, sau khi khấu trừ các khoản chi phí thuế, lợi nhuận trước thuế của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đạt 30,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 24,3 tỷ đồng, cao gấp 6 lần cùng kỳ năm ngoái.

Nhờ tiết giảm chi phí lãi vay, Hóa chất Lâm Thao (LAS) báo lãi quý 1/2021 tăng gấp 6 lần cùng kỳ - Ảnh 1.
 

Năm 2021, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao dự kiến kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 2.719 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 36 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, 3 tháng đầu năm 2021 Công ty đã hoàn thành 27,8% chỉ tiêu doanh thu và 84,2% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Trên thị trường cổ phiếu Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao hiện đang giao dịch quanh mức 11.300 đồng/cp, tăng 41% so với hồi đầu năm.

Nhờ tiết giảm chi phí lãi vay, Hóa chất Lâm Thao (LAS) báo lãi quý 1/2021 tăng gấp 6 lần cùng kỳ - Ảnh 2.
 
toquoc.vn