Nhiều đối tượng được bổ sung vào diện được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất

08/04/2021 11:15:00 congluan.vn
Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2021. Trong đó, có thêm nhiều đối tượng được đề xuất gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất.

Theo dự thảo nghị định, nguyên tắc lựa chọn đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cần phải đảm bảo đối tượng thụ hưởng chính sách phải là những doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề do dịch Covid-19.

Ngoài ra, nghị định cũng phải tạo điều kiện cho công tác quản lý thuế theo đúng chức năng, tránh tăng thủ tục hành chính, đồng thời tránh thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước.

Sẽ có thêm nhiều đối tượng được đề xuất gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất. Ảnh minh hoạ

Sẽ có thêm nhiều đối tượng được đề xuất gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất. Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo chỉ số sản xuất công nghiệp của Tổng cục Thống kê vừa công bố, một số ngành có chỉ số sản xuất năm 2020 giảm mạnh như: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng giảm 33,5%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 12%; sản xuất mô tô, xe máy giảm 9,7%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị giảm 9,4%; sản xuất xe có động cơ giảm 6,7%; sản xuất đồ uống giảm 5,2%; thoát nước và xử lý nước thải giảm 5,2%.

Một số ngành có chỉ số tồn kho ước tính tại thời điểm 30/12/2020 tăng cao so với cùng thời điểm năm trước như: Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 231,6%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 143,9%; sản xuất kim loại tăng 126%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 79,3%; sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 56,6%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 44,5%; in, sao chép bản ghi các loại tăng 37,7%; sản xuất mô tô, xe máy tăng 37%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 35,2%...

Căn cứ tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của các ngành nêu trên và kết quả nộp ngân sách nhà nước năm 2020 theo ngành; đồng thời thực hiện nghị quyết của Chính phủ, Bộ Tài chính đã đề xuất một số đối tượng được gia hạn trong năm 2021.

Cụ thể Bộ Tài chính đề xuất như sau: Tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với toàn bộ các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020.

Đối với thuế giá rị gia tăng, để không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế trong 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý), gia hạn thời hạn nộp thuế trong 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7/2021 và gia hạn thời hạn nộp thuế trong 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8/2021 của các doanh nghiệp, tổ chức nêu trên.

Qua đánh giá, thực hiện theo quy định nêu trên thì tổng thu ngân sách nhà nước của các tháng từ tháng 3 đến tháng 8/2021 giảm khoảng 68.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của năm 2021 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 31/12/2021.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện khai tạm tính theo quý và quyết toán theo năm. Người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Để tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhất là trong giai đoạn hiện nay, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế Tthu nhập doanh nghiệp năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định nêu trên. Thời gian gia hạn là 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp nêu trên, ước tính số thuế được gia hạn khoảng 40.500 tỷ đồng.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh, để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng này, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu trên. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2021. Ước tính số tiền gia hạn cho đối tượng này là khoảng 1.300 tỷ đồng.

Về tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/ 2021. Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng.

Dự kiến tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo chính sách giãn, hoãn thời hạn nộp thuế tại dự thảo nghị định là 115.000 tỷ đồng.

Dương Lâm

congluan.vn