Ngành ngân hàng phải tiếp tục giữ vững vị trí đi đầu trong chuyển đổi số

30/12/2021 06:18:00 congluan.vn
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu, ngành ngân hàng phải tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những ngành đi đầu trong chuyển đổi số, qua đó tạo sự lan tỏa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Ngày 29/12, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nêu rõ, trong năm qua, Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động nắm bắt tình hình và điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa và các chính sách khác để bảo đảm ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ phục hồi, phát triển Kinh Tế Xã Hội (KTXH). Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm (trong 11 tháng giảm thêm khoảng 0,8%); điều chỉnh tăng trưởng tín dụng hợp lý (khoảng 13-14%); điều hành linh hoạt tỉ giá, thị trường ngoại tệ; góp phần tạo môi trường kinh doanh thông thoáng và điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, trước tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, NHNN đã chủ động, kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách để chủ động hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân (đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ gần 600 nghìn tỉ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất gần 34 nghìn tỉ đồng; miễn, giảm trên 2,5 nghìn tỉ đồng phí dịch vụ, thanh toán; cho vay mới với lãi suất thấp hơn trên số dư khoảng 7,2 triệu tỉ đồng; tăng cường cho vay thu mua, tạm trữ thóc, gạo vụ hè thu vùng Đồng bằng sông Cửu Long...).

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao ngành ngân hàng dành hơn 5 nghìn tỉ đồng ủng hộ cho các chương trình an sinh xã hội trên toàn quốc, trong đó dành trên 3,2 nghìn tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo Phó Thủ tướng, đây là sự sẻ chia, đồng hành rất có ý nghĩa. Ông mong rằng tinh thần vì xã hội, vì cộng đồng của ngành tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong thời gian tới…

Thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu: Thứ nhất, NHNN và toàn ngành ngân hàng cần bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nhất là các Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ (sắp được ban hành theo thông lệ hằng năm) và Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ hai, tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách tiền tệ, tín dụng góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thứ ba, có chương trình, kế hoạch, lộ trình cụ thể triển khai hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các Tổ Chức Tín Dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 sau khi được phê duyệt.

Thứ tư, ngành ngân hàng phải tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những ngành đi đầu trong chuyển đổi số, qua đó tạo sự lan tỏa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thứ năm, tiếp tục chú trọng xây dựng, hoàn thiện thế chế, cơ chế, chính sách để phát triển đồng bộ, nâng cao hiệu quả thị trường tài chính, tiền tệ theo hướng nâng cao hiệu quả tổng thể, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh theo nguyên tắc thị trường, hội nhập quốc tế. Tập trung rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để chủ động sửa đổi hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là đơn giản hóa các quy trình, thủ tục về tín dụng, ngân hàng, tạo môi trường thuận lợi cho các TCTD hoạt động an toàn, lành mạnh, hiệu quả và doanh nghiệp, người dân tiếp cận ngày càng dễ dàng hơn với các dịch vụ ngân hàng với chi phí ngày càng thấp hơn.

Thứ sáu, về nhân lực, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu NHNN tập trung làm tốt các khâu từ tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định về cơ cấu tổ chức, bộ máy của NHNN. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát việc thực hiện các chức trách, nhiệm vụ, quy định đối với từng đơn vị, tổ chức, cá nhân trong toàn ngành.

Thứ bảy, chủ động, tích cực hợp tác và hội nhập quốc tế, thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia, tổ chức tài chính quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, NHNN cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan xử lý hài hòa mối quan hệ tiền tệ, thương mại, đầu tư với Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế khác. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò là là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

Thứ tám, NHNN và toàn ngành ngân hàng phối hợp với các bộ ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, coi đây là một kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội đối với hệ thống tín dụng, ngân hàng cũng như toàn bộ nền kinh tế.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu NHNN cần chủ động làm tốt công tác tuyên truyền trong quá trình cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu, nhất là xử lý các ngân hàng yếu kém, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và an toàn hệ thống.

congluan.vn