Ngành kiểm toán đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 67.000 tỷ đồng trong năm 2021

06/01/2022 07:44:00 congluan.vn
Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 tổ chức ngày 5/1, đại diện ngành kiểm toán cho biết đơn vị này tăng thu cho ngân sách Nhà nước khoảng 7.480 tỷ đồng; giảm chi ngân sách Nhà nước hơn 10.200 tỷ đồng và kiến nghị khác hơn 43.800 tỷ đồng.

Qua kiểm toán, các đoàn kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước  đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị được kiểm toán.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Kiểm toán Việt Nam đã chủ động tích cực cử công chức, kiểm toán viên tham gia nhiều diễn đàn quan trọng của hợp tác chuyên môn của tổ chức quốc tế và các cơ quan kiểm toán tối cao.

"Kết quả hoạt động đã minh chứng cho những nỗ lực của Kiểm toán Việt Nam trong việc chủ động tích cực thực thi vai trò, trách nhiệm thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong khu vực", ông Thanh khẳng định

Được biết, trong năm 2022, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục đổi mới hoạt động kiểm toán dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ cao. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực của các kết luận và kiến nghị kiểm toán. Qua đó, khẳng định vai trò Kiểm toán Nhà nước là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phòng, chống tham nhũng.

congluan.vn