Ngân hàng MB tiến hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 35%

25/06/2021 15:18:00 congluan.vn
(CLO) Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận việc tăng vốn của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), tăng vốn điều lệ lần 1/2021...

 

Theo đó, ngân hàng MB sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 35%, tăng vốn điều lệ thêm 9.795 tỷ đồng lên hơn 38.600 tỷ đồng.  

Trước đó, tại đại hội diễn ra cuối tháng 4/2021, cổ đông ngân hàng MB đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ, gồm 3 cấu phần.

Cấu phần thứ nhất, tăng vốn điều lệ thêm 9.795 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phần phổ thông để trả cổ tức với tỷ lệ 35% trên tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Đây là cổ tức của năm 2020. Thời gian chia cổ tức dự kiến tối đa là quý IV năm 2021.

Cấu phần thứ hai là tăng vốn điều lệ thêm dự kiến tối đa 700 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ mới dự kiến 70 triệu cổ phần phổ thông.

Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho các nhà đầu tư được lựa chọn như Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân đội (Viettel) tối đa 43 triệu cổ phần, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Thương Mại và xuất nhập khẩu Viettel tối đa 27 triệu cổ phần.

Trường hợp không phân phối hết cho 2 nhà đầu tư trên, cổ đông ủy quyền và giao Hội đồng quản trị quyết định số lượng và lựa chọn các nhà đầu tư chuyên nghiệp cụ thể, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư phù hợp với quy định.

Giá chào bán là giá thỏa thuận không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính được kiểm toán/soát xét tại thời điểm gần nhất.

MB trình cổ đông ủy quyền và giao Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán cho từng nhà đầu tư được chào bán cụ thể.

Thời gian chào bán tối đa trong quý IV năm 2021, sau khi thực hiện tăng vốn lần 1.

Cấu phần thứ ba là tăng vốn điều lệ thêm dự kiến 192,4 tỷ đồng thông qua việc phát hành dự kiến 19,24 triệu cổ phần phổ thông cho cán bộ chủ chốt và nhân viên tài năng của MB. Giá phát hành bằng mệnh giá, tức 10.000 đồng/cổ phần, dự kiến thực hiện trong năm 2021.

Nói về kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 38.600 tỷ đồng, với mức chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 là 35%, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, ông Lưu Trung Thái - Tổng giám đốc MB cho biết, 2021 là năm kết thúc chiến lược 5 năm.

Trong 5 năm tới ngân hàng sẽ phát triển ở một tầm vóc mới - tập trung cho mô hình Tập đoàn với 1 công ty mẹ và 6 công ty thành viên.

Đồng thời, MB sẽ mở rộng cả hoạt động ra thị trường Đông Nam Á. Việc chia cổ tức tăng vốn sẽ giúp ngân hàng có nhiều dư địa hơn để tăng trưởng.

"Chia cổ tức để tăng vốn ở mức cao sẽ tạo sức ép cho điều hành càng lớn, nhưng đây là cơ sở giúp ngân hàng mở rộng không gian tăng trưởng", Tổng giám đốc MB khẳng định.  

Khánh Linh

congluan.vn