Nedi 2 báo lãi quý 4/2020 đạt 28 tỷ đồng, tăng gấp 20 lần so với cùng kỳ

21/01/2021 06:32:00 cafef.vn
Quý 4 năm nay lượng mưa nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2019, đồng thời đầu tháng 5/2020 nhà máy thủy điện ngòi phát mở rộng 12MW đã đưa vào vận hành thương mại dẫn đến sản lượng tăng đáng kể đã dẫn đến kết quả kinh doanh quý 4/2020 của Nedi 2 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Cổ phần Ðầu tư Phát triển điện miền Bắc 2 (Nedi 2, ND2) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 và luỹ kế cả năm 2020 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Theo đó riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 96,5 tỷ đồng tăng cao gấp rưỡi so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 60,7 tỷ đồng tăng 71% so với cùng kỳ 2019.

Các khoản chi phí phát sinh trong kỳ đều được tiết giảm, kết quả, sau khi giảm trừ các khoản chi phí thuế, Nedi 2 ghi nhận lãi sau thuế gần 28 tỷ đồng, tăng cao gấp 20 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nedi 2 là doanh nghiệp sản xuất điện (thủy điện), doanh thu sản xuất điện hoàn toàn phụ thuộc vào thủy văn. Giải trình cho nguyên nhân lợi nhuận quý 4 tăng trưởng mạnh, phía công ty cho biết, nhìn chung quý 4 năm nay lượng mưa nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó đầu tháng 5/2020 nhà máy thủy điện ngòi phát mở rộng 12MW đã đưa vào vận hành thương mại dẫn đến sản lượng tăng đáng kể. Sản lượng quý 4/2020 cao hơn so với quý 4/2019 là 45.682.784Kwh (tương đương tăng 169%).

Luỹ kế cả năm 2020, Nedi 2 đạt hơn 391 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 13% so với cùng kỳ tuy nhiên giá vốn tăng ít hơn và các khoản chi phí phát sinh đều được tiết giảm giúp LNST đạt 133,5 tỷ đồng tăng hơn 35% cùng kỳ. Năm 2020 Nedi 2 đặt mục tiêu doanh thu đạt 394,4 tỷ đồng và 132 tỷ đồng LNST theo đó kết thúc năm 2020, Nedi 2 đã hoàn thành 99% mục tiêu về doanh thu và vượt nhẹ 1% mục tiêu về lợi nhuận.

Nedi 2 báo lãi quý 4/2020 đạt 28 tỷ đồng, tăng gấp 20 lần so với cùng kỳ - Ảnh 1.
 

Trên thị trường chứng khoán cổ phiếu ND2 cũng đã có mức tăng trưởng khá tốt trong năm vừa qua, hiện đang giao dịch quanh mức 28.500 đồng/cp, tăng 27% so với hồi đầu năm.

Nedi 2 báo lãi quý 4/2020 đạt 28 tỷ đồng, tăng gấp 20 lần so với cùng kỳ - Ảnh 2.
 
cafef.vn