MWG, HSC, CTI, BVH, FMC, CVT, NHT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

01/12/2020 09:09:52 cafef.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Đầu tư Thế giưới di động (MWG): Ông Đặng Minh Lượm, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 100.000 cp trong tổg số 1.095.200 cp (tỷ lệ 0,2416%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/12 đến 31/12/2020.

CTCP Chứng khoán Tp HCM (HSC): Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Tp HCM (HFIC) đăng ký bán 25 triệu cp trong tổng số 87,5 triệu cp (tỷ lệ 28,61%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/12 đến 25/12/2020.

CTCP Cường Thuận Idico (CTI): Quỹ Victory Holding Investment Limited đã bán 220.090 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.923.520 cp (tỷ lệ 7,82%). Giao dịch thực hiện ngày 25/11/2020.

CTCP Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Công đoàn công ty đã bán 103.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 242.494 cp. Giao dịch thực hiện từ 18/11 đến 27/11/2020.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC): Ông Dương Ngọc Kim, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 215.034 cp (tỷ lệ 0,44%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/12 đến 31/12/2020.

CTCP CMC (CVT): Ông Tạ Quang Vững, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 315.225 cp (tỷ lệ 0,86%), giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn 5 cp. Giao dịch thực hiện ngày 27/11/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CVT, cùng ngày, ông Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc, đã bán 2,3 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 58.707cp (tỷ lệ 0,16%) và không còn là cổ đông lớn.

Bà Vũ Thị Loan, Thành viên HĐQT, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 26.410 cp (tỷ lệ 0,07%).

CTCP Thủy điện Nước Trong (NTH): Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, vợ ông Nguyễn Văn Cao - Ủy viên HĐQT – đăng ký mua 150.000 cp. Trước giao dịch bà Hoa sở hữu 152.734 cp (tỷ lệ 1,41%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/12 đến 29/12/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NTH, bà Nguyễn Thị Thủy An, con ông Nguyễn Văn Cao, đã mua 170.600 cp trong tổng số 200.000 cp đăng ký mua trước đó (tỷ lệ 1,58%). Trước giao dịch bà An không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 4/11 đến 23/11/2020.

cafef.vn