MSN, MWG, HDG, FLC, VIB, ITA, TCB, GVR, VGC, TCM, HAX, TGG: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

02/02/2021 14:01:00 cafef.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (MSN): Quỹ ngoại Ardolis Investment Pte.Ltd đã bán 19.458.333 cổ phiếu, và quỹ Goverment of Singapore đã bán 340.800 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 2 quỹ này từ 145.974.059 cổ phiếu (tỷ lệ 12,43%) xuống 12.174.926 cổ phiếu (tỷ lệ 10,74%). Giao dịch thực hiện ngày 15/1/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu MSN, Công ty Cổ phần Masan đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Trước giao dịch Công ty Cổ phần Masan sở hữu 368.681.120 cổ phiếu (tỷ lệ 31,39%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/2 đến 5/3/2021. Còn Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV xây dựng Hoa Hướng Dương đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, trước giao dịch công ty này sở hưu 154.756.706 cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới đi động (MWG): Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư Thế giới bán lẻ đăng ký bán 100.000 cổ phiếu trong tổng số 51.515.096 cổ phiếu (tỷ lệ 11,3667%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/2 đến 4/3/2021.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG): Ông Lê Xuân Long, Thành viên hội đồng quản trị, đã bán 240.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.018 cổ phiếu. Giao dịch thực hiện từ 12/1 đến 18/1/2021.

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC): Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch hội đồng quản trị, đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu. Trước giao dịch ông Trịnh Văn Quyết sở hữu 200.436.257 cổ phiếu (tỷ lệ 28,23%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/2 đến 5/3/2021.

Ngân hàng TMcổ phiếu Quốc tế Việt Nam (VIB): Ông Đỗ Xuân Sơn, con trai ông Đỗ Xuân Hoàng – Thành viên hội đồng quản trị - đã mua 1,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,135%). Trước giao dịch ông Sơn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 31/12/2020 đến 26/1/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VIB, cùng thời gian, bà Đỗ Thu Giang, con ông Đỗ Xuân Hoàng, đã mua 1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,09%).

Công ty Cổ phần Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITA): Ông Đặng Quang Hạnh, em bà Đặng Thị Hoàng Yến – Chủ tịch hội đồng quản trị – đăng ký bán toàn bộ 3.331.781 cổ phiếu (tỷ ;ệ 0,36%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/2 đến 26/2/2021.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR): Ông Phạm Văn Thành, Thành viên hội đồng quản trị, đã mua 200.000 cổ phiếu, nang lượng sở hữu sau giao dịch lên 271.600 cổ phiếu. Giao dịch thực hiện từ 13/1 đến 29/1/2021.

Tổng công ty Viglacera – Công ty Cổ phần (VGC): Bà Trần Thị Minh Loan, Giám đốc bán tài chính kế toán, đăng ký bán toàn bộ 207.100 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/2 đến 5/3/2021.

Ngân hàng TMcổ phiếu Kỹ thương Việt Nam (TCB): Ông Nguyễn Văn Trung, chồng bà Thái Hà Linh – người được ủy quyền công bố thông tin – đăng ký bán toàn bộ 676.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/2 đến 5/3/2021.

Công ty Cổ phần Dệt may – đầu tư – thương mại Thành Công (TCM): Ông Nguyễn Văn Nghĩa, nhà đầu tư, đã mua 463.000 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 8.272.294 cổ phiếu (tỷ lệ 13,3493%). Giao dịch thực hiện ngày 28/1/2021.

Công ty Cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (HAX): Bà Đỗ Ngọc Anh, chị ruột ông Đỗ Tiến Dũng – Tổng Giám đốc – đã bán toàn bộ 984.000 cổ phiếu. Giao dịch thực hiện ngày 27/1/2021.

Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư Trường Giang (TGG): Bà Đặng Mai Hương, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 432.800 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.197.410 cổ phiếu (tỷ lệ 4,39%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 29/1/2021.

cafef.vn