MSB được phép chào bán 82,5 triệu cổ phiếu quỹ

08/12/2020 23:04:24 cafef.vn
UBCKNN chấp thuận cho MSB chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu. Việc bán cổ phiếu quỹ tạo nguồn lực đầu tư cho các dự án chiến lược trong các năm tiếp theo.

 

Theo thông tin từ MSB, ngày 30/11, UBCKNN đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán 82,5 triệu cổ phiếu quỹ với tổng giá trị theo mệnh giá hơn 825 tỷ đồng. Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày từ thời điểm giấy chứng nhận có hiệu lực. 

Cổ phiếu quỹ sẽ được chào bán theo tỷ lệ 10.100:775,7 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ có 1 quyền mua và cứ 10.100 quyền sẽ được mua 775,7 cổ phần). Giá chào bán là 11.500 đồng/cổ phần.

MSB dự tính sẽ thực hiện sau khi cổ phiếu ngân hàng được giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE).

Ngân hàng đang từng bước triển khai kế hoạch được cổ đông phê duyệt trong đại hội bất thường diễn ra tháng 9/2020. Dự kiến, sau khi phát hành, MSB còn nắm giữ 18 triệu cổ phiếu quỹ, lượng cổ phiếu này cũng đã được đại hội đồng cổ đông chấp thuận dùng để bán/thưởng cho cán bộ nhân viên ngân hàng.

MSB được phép chào bán 82,5 triệu cổ phiếu quỹ - Ảnh 1.
 

MSB chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên HoSE. Ảnh: MSB.

 

Trước đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán MSB cho ngân hàng. VSD nhận lưu ký cổ phiếu MSB từ 27/11 thông qua các thành viên lưu ký. MSB cũng đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HSX).

MSB xác định năm 2020 là thời gian quan trọng, hiện thực hóa nhiều kế hoạch bản lề, kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng bứt phá. Sau 10 tháng, tổng tài sản đạt trên 165.000 tỷ, tăng 13% so với cùng kỳ 2019.

Tổng thu nhập thuần lũy kế ghi nhận 5.283 tỷ, trong đó, gần 70% được đóng góp từ thu nhập lãi thuần, tương đương 3.658 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.970 tỷ, tăng 86% và vượt 37% kế hoạch năm. 

Các chỉ số về an toàn hoạt động của MSB luôn được đảm bảo theo chuẩn mực. Hệ số an toàn vốn CAR theo tiêu chuẩn Basel 2 đạt 10,48%, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ghi nhận mức 29,1%, tỷ lệ nợ xấu NPL tính theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN là 2,19%.

cafef.vn