MBS báo lãi quý 1 gần 100 tỷ đồng, tăng trưởng 380% so với cùng kỳ 2020

21/04/2021 08:20:00 cafef.vn
Doanh thu hoạt động MBS đạt 400,875 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng gần 380% so với quý 1/2020 lên mức 99,97 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (Mã chứng khoán: MBS) công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 với doanh thu hoạt động đạt 400,88 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng gần 380% so với quý 1/2020 lên mức 99,97 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh khởi sắc phần lớn đến từ hoạt động tự doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm 2021, MBS ghi nhận lãi từ các tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 83,3 tỷ đồng, tăng trưởng 1,68 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới cuối tháng 3, danh mục tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ  của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB có giá trị ghi sổ hơn 1.582 tỷ đồng, tăng 114 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong quý, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB đã giảm sở hữu phần lớn các cổ phiếu trong danh mục như STB, MWG, FPT, VRE, VPB, KDH, PNJ, VHM, VNM; đồng thời giá trị trái phiếu nắm giữ cũng sụt giảm so với đầu năm.

Duy nhất chỉ có cổ phiếu HPG được Công ty Cổ phần Chứng khoán MB mua vào với giá trị tăng lên 65,4 tỷ đồng, đạt hơn 108 tỷ đồng; giá trị chứng chỉ tiền gửi có mức tăng mạnh 257,5 tỷ đồng lên hơn 563 tỷ đồng.

MBS báo lãi quý 1 gần 100 tỷ đồng, tăng trưởng 380% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.
 

Trong kỳ, thị trường diễn biến rất sôi động đã giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán MB ghi nhận doanh thu môi giới đạt 160,5 tỷ đồng, gấp 2,85 lần cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 63% lên 160,5 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2021, dư nợ margin, ứng trước tiền bán của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB có giá trị 4.733 tỷ đồng, tăng 610 tỷ đồng so với đầu năm.

Năm 2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỷ đồng.

Như vậy, hết quý 1, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB đã hoàn thành 30,8% chỉ tiêu doanh thu và 28% chỉ tiêu lãi trước thuế.

cafef.vn