May Sông Hồng (MSH) lãi ròng quý 3 đạt 119 tỷ đồng, tăng 179% so với cùng kỳ năm trước

01/11/2021 08:04 toquoc.vn

Công ty cổ phần May Sông Hồng (MSH) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần 1.296 tỷ đồng, tăng 21% và lợi nhuận sau thuế 119 tỷ đồng, tăng 179% so với cùng kỳ năm trước.

Việc lợi nhuận May Sông Hồng tăng vọt trong kỳ chủ yếu đến từ yếu tố tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, chỉ còn 55 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chi phí quản lý tăng vọt lên hơn 152 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, May Sông Hồng đạt doanh thu 3.448 tỷ đồng, tăng 16%; Lợi nhuận trước thuế 411 tỷ đồng, tăng 104% và lợi nhuận sau thuế 335 tỷ đồng, tăng 103% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 9 tháng đạt 6.674 đồng.

May Sông Hồng (MSH) lãi ròng quý 3 đạt 119 tỷ đồng, tăng 179% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.
 

Năm 2021, May Sông Hồng đặt kế hoạch doanh thu 4.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 340 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện, công ty hoàn thành 82% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã hoàn thành vượt 21% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản May Sông Hồng đạt 3.156 tỷ đồng, trong đó có 252 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền.

Ngoài ra công ty còn có 61 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng và 628 tỷ đồng trái phiếu VPBank.

Các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng có giá trị 596 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Đáng chú ý, May Sông Hồng trong quý 3 đã bán khoản phải thu khách hàng từ Công ty Easy Fashion Macao Commercial Offshore (New York & Company) với giá trị thu hồi là 79,86 tỷ đồng.

Công ty đã thực hiện xóa số dư khoản phải thu và số dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập trong năm 2020 (Cuối năm 2020, khoản phải thu công ty này lên tới 218 tỷ đồng và May Sông Hồng đã phải trích lập 153,5 tỷ đồng).