Mảng môi giới và cho vay tăng mạnh, Chứng khoán FPTS lãi quý 1 gần 146 tỷ đồng

20/04/2021 15:37:00 toquoc.vn
Doanh thu môi giới của FPTS đạt gần 103 tỷ đồng, gấp 3,81 lần cùng kỳ năm trước, điều này là nhờ sự sôi động của thị trường trong quý 1/2021. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu gần 63,598 tỷ đồng, tăng 36% so với quý 1/2020.

Công ty chứng khoán FPT (FPTS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 với lợi nhuận sau thuế đạt hơn 145,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ hơn 97 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Sự bứt phá tích cực của FPTS trong quý 1/2021 chủ yếu đến từ việc lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 65,53 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2020 âm hơn 133 tỷ đồng do ảnh hưởng của sự sụt giảm giá cổ phiếu MSH.

Nếu loại đi biến động của MSH, lợi nhuận đã thực hiện trong quý 1/2021 của FPTS đạt 82,78 tỷ đồng, gấp hơn hẳn 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu môi giới của FPTS đạt gần 103 tỷ đồng, gấp 3,81 lần cùng kỳ năm trước, điều này là nhờ sự sôi động của thị trường trong quý 1/2021. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu gần 63,598 tỷ đồng, tăng 36% so với quý 1/2020.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của  FPTS ở mức 3.969 tỷ đồng, tăng so với mức 3.395 tỷ đầu kỳ. Dư nợ cho vay của FPTS có giá trị 3,221 tỷ đồng, tăng 743 tỷ đồng so với đầu năm.

Mảng môi giới và cho vay tăng mạnh, Chứng khoán FPTS lãi quý 1 gần 146 tỷ đồng - Ảnh 1.
 
 
toquoc.vn