Lương hưu cho lao động tự do

20/05/2021 14:21:00 toquoc.vn
Khi nghỉ việc vì hết tuổi lao động, không ít người làm việc trong cơ quan nhà nước dù có thời gian làm việc hơn 20 năm nhưng lại không đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để hưởng chế độ hưu trí, bởi thiếu đi các giấy tờ xác nhận thời gian làm việc một cách hợp lệ, vì nhiều lý do.

Nhiều người đã chọn cách đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đủ 20 năm để có lương hưu hằng tháng.

Bởi tính ra khi còn đủ sức khỏe, được nhận lương hưu thêm nhiều năm vẫn có lợi hơn khi bỏ ra khoản tiền đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện bổ sung và danh phận cán bộ hưu trí vẫn là lựa chọn tốt nhất với nhiều người.

Trong nội dung cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội, Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương chỉ rõ về việc xây dựng hệ thống Bảo hiểm xã hội đa tầng.

Đó là trợ cấp hưu trí xã hội, Bảo hiểm xã hội cơ bản (bao gồm Bảo hiểm xã hội bắt buộc và Bảo hiểm xã hội tự nguyện) và bảo hiểm hưu trí bổ sung là chế độ hưu trí tự nguyện theo nguyên tắc thị trường, tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ) có thêm sự lựa chọn tham gia đóng góp để được hưởng mức lương hưu cao hơn.

Nghị quyết cũng chỉ rõ về việc sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng Bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia Bảo hiểm xã hội thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi Bảo hiểm xã hội.

Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung; sửa đổi quy định về căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội của khu vực doanh nghiệp ít nhất bằng khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của người lao động để khắc phục tình trạng trốn đóng, đóng không đủ Bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng đến khả năng cân đối quỹ Bảo hiểm xã hội và quyền lợi của người lao động.

Hiện nay, số lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức rất đông đảo, là đối tượng tiềm năng của Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Thực hiện bảo hiểm hưu trí bổ sung cho nhóm đối tượng này là một việc rất nên làm, thể hiện tính ưu việt của chính sách Bảo hiểm xã hội theo đường lối, chủ trương của Đảng.

Bên cạnh mức đóng 22% thu nhập hằng tháng theo lựa chọn, cần có thêm các quyền lợi về ốm đau, thai sản cho người tham gia.

Ai đi làm cũng mong muốn có khoản thu nhập đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của đời sống hằng ngày.

Khi không còn tuổi lao động, rất cần một khoản lương hưu để đắp đổi cho những nhu cầu sống cơ bản và chăm sóc sức khỏe bản thân.

Với những người lao động tự do, cách thức để họ có lương hưu chính là Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đưa chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với người lao động một cách chân thành và thiết thực, cho họ thấy cái lợi rõ ràng khi tham gia và nhà nước có những ưu đãi thực sự, thì sự bổ sung của bảo hiểm hưu trí này là một bảo đảm tương lai dễ hình dung và hấp dẫn.

Để Bảo hiểm xã hội trở thành lưới an sinh xã hội hữu hiệu, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, các chính sách phải thực thi hiệu quả và linh hoạt.

Điều cốt lõi là đối tượng thụ hưởng hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, biết được hôm nay đóng góp những gì và quyền lợi ngày mai được bảo đảm ra sao khi không còn làm việc, nhận sổ hưu.

toquoc.vn