Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, then chốt để tập trung lãnh đạo, tạo chuyển biến

25/12/2021 18:01:00 Thùy Dương
Sáng 25/12, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2021, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy, nhiệm vụ trong tâm của Thành phố, cụ thể hóa Nghị quyết đại hội đảng các cấp và thực hiện Chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”, với 7 nội dung và 32 nhiệm vụ cụ thể. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, lãnh đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, chỉ đạo cán bộ, đảng viên chủ động tham mưu, đề xuất với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của Thành phố. Tập trung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố; ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Đặc thù của Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố là Đảng bộ cấp trên cơ sở, số tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đông, nhiều đảng viên là lãnh đạo cấp cao của Thành phố.

Năm 2022, Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố cần bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, đặc biệt là 10 chương trình công tác toàn khóa, chủ đề công tác năm 2022 của thành ủy “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” để cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hoạt động của Khối, phù hợp với đặc điểm của từng chi, đảng bộ trực thuộc.

Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế phối hợp, chương trình hành động, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Đề án của Thành ủy về củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối; Nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố chú trọng, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra, tập trung vào các nội dung nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quy chế phối hợp, làm tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý cán bộ, đảng viên, đặc biệt là quản lý đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý cấp ủy, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố cần nghiên cứu và lựa chọn những vấn đề then chốt, có tính chất trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm xây dựng Đảng bộ khối trong sạch, vững mạnh.

Trong đó, đặc biệt lưu ý việc phát huy vai trò tập thể và cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Thùy Dương
Link gốc