Lợi nhuận tăng phi mã nhưng thu nhập của CEO ngân hàng VIB lại giảm 24% xuống chưa đầy 200 triệu/tháng, khá thấp so với nhiều doanh nghiệp

16/02/2022 13:19 toquoc.vn

Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam (VIB) trả thù lao, lương, thưởng và phúc lợi khác của người quản lý chủ chốt năm 2021 khá tương đồng với năm 2020.

Tiền lương của quản lý chủ chốt khác năm 2021 tăng nhẹ 4,7% lên 12,5 tỷ đồng.

Theo đó, thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị không đổi. Ông Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch công ty nhận 5.484 tỷ đồng, ông Đặng Văn Sơn – Phó chủ tịch công ty nhận gần 2 tỷ đồng, ông Đỗ Xuân Hoàng nhận 1,143 tỷ, ông Nguyễn Việt Cường nhận 720 triệu đồng.

Riêng ông Hàn Ngọc Vũ vừa là thành viên Hội đồng Quản trị vừa là Tổng giám đốc công ty nhận lương 2,3 tỷ đồng, giảm 24% so với năm ngoái, tức bình quân chưa đến 200 triệu đồng/tháng.

Với mức lương hơn 2 tỷ dành cho vị trí Tổng giám đốc là khá thấp so với các công ty khác.

Trong khi kể từ năm 2013, khi ông Vũ quay lại nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc VIB, doanh thu và lợi nhuận ngân hàng chưa từng ghi nhận giảm mà càng ngày càng tăng cao.

Năm 2021, doanh thu ngân hàng vượt 300 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế vượt 8 nghìn tỷ đồng.

Theo số liệu của chúng tôi, năm 2020, CEO Masan Hightech-Materials có thu nhập hơn 25 tỷ đồng, CEO Kinh Bắc City và Masan Group có thu nhập gần 10 tỷ đồng... Khá nhiều công ty có quy mô trung bình cũng chi trả 4-5 tỷ đồng/năm cho CEO.

Tuy nhận thu nhập không cao nhưng vị trí CEO cũng như nhiều lãnh đạo chủ chốt khác có thể được nhận lượng cổ phiếu ESOP có giá trị rất lớn.