Lợi nhuận của Kangaroo tăng gấp đôi trong năm COVID-19

29/01/2021 13:43:00 cafef.vn
Dù cho doanh thu chỉ tăng 12%, nhưng việc chuyển dịch cơ cấu bán hàng sang nhóm sản phẩm có tỷ suất sinh lời cao giúp cho Kangaroo cải thiện mạnh mẽ lợi nhuận.

CTCP Tập đoàn Điện máy Việt Úc (Kangaroo) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2020.

Doanh thu thuần trong quý cuối cùng của năm đạt 818 tỷ đồng, tăng 36%. Kangaroo cho biết đã áp dụng các chính sách bán hàng linh hoạt nhằm thúc đẩy doanh số, bên cạnh đó lượng hàng bán bị trả lại giảm so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp 361 tỷ đồng, tăng 52%; biên lãi gộp cải thiện từ 39% lên 44% do thúc đẩy bán các dòng sản phẩm có tỷ lệ lãi gộp cao.  

Cùng với doanh thu, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 60% và 25%. Kangaroo điều chỉnh chính sách bán hàng liên quan đến khuyến mại và phân bổ lợi thế thương mại phát sinh.

Lợi nhuận trước thuế trong quý đạt 61 tỷ đồng, tăng 40%; lợi nhuận ròng thu về 49 tỷ đồng, tăng 32%.

Trong cả năm 2020, doanh thu thuần của Kangaroo đạt 2.663 tỷ đồng, tăng 12%; nhưng lợi nhuận ròng ghi nhận 224 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm ngoái.

Lợi nhuận của Kangaroo tăng trưởng ấn tượng đặt trong bối cảnh năm COVID-19, như đã nhắc đến, công ty đẩy mạnh bán các mặt hàng có tỷ suất sinh lời cao hơn.

Tổng tài sản cuối kỳ ghi nhận gần 2.000 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm, do tăng các khoản phải thu ngắn hạn (132 tỷ đồng) và tăng hàng tồn kho (150 tỷ đồng). Phải thu tăng chủ yếu đến từ khách hàng lớn CTCP Thế giới Di động, từ 169 tỷ đồng lên 358 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng từ 725 tỷ đồng lên 1.086 tỷ đồng do các khoản phải trả người bán, và nợ vay tăng.

Lợi nhuận của Kangaroo tăng gấp đôi trong năm COVID-19 - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC

cafef.vn