LienVietPostBank lãi trước thuế hơn 2.400 tỷ đồng trong năm 2020, tăng 19% so với năm 2019

21/01/2021 17:44:00 cafef.vn
Trong năm 2020, dư nợ cho vay khách hàng của LienVietPostBank tăng mạnh 25,7% lên 176.621 tỷ đồng.

Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank – LPB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020, ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 2.426 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2019.

Hầu hết các mảng kinh doanh của ngân hàng có kết quả khả quan trong năm vừa qua. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 10,9% đạt 6.720 tỷ đồng; lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 59% đạt 627 tỷ; lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đạt 171 tỷ trong khi cùng kỳ bị lỗ 50 tỷ; lãi từ hoạt động khác cũng tăng gấp 5 lần lên 190 tỷ đồng. Chỉ riêng hoạt động kinh doanh ngoại hối có lãi 62 tỷ, giảm nhẹ 3,1% so với năm trước.

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 7.770 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2019. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 15,2% lên 4.645 tỷ đồng; chi phí dự phòng rủi ro tăng 60,6% lên 2.426 tỷ đồng.

Tổng tài sản của LienVietPostBank tăng 20% trong năm 2020 lên 242.343 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 25,7% lên 176.621 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 27,5% lên 174.526 tỷ đồng.

Tại ngày 30/12/2020, ngân hàng có 2.527 tỷ đồng nợ xấu, tăng 24,5% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay không có nhiều thay đổi, từ mức 1,44% hồi đầu năm giảm xuống 1,43%.

 

cafef.vn