Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 7/7

07/07/2021 12:38:00 toquoc.vn
Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

ANV – Công ty cổ phần Thủy sản Nam Việt – Đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu đạt 3.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế mục tiêu 250 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 4,3% so với kết quả năm 2020.

5 tháng đầu năm, doanh thu ước đạt 1.460 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 114 tỷ đồng, thực hiện được 45% kế hoạch lợi nhuận năm.

CII – Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - Lên kế hoạch triển khai đề án chứng khoán hóa dòng tiền của một dự án BOT với tổng giá trị thực hiện dự kiến khoảng 4.475 tỷ đồng.

Do đó, Công ty phê duyệt chủ trương thành lập Công ty Fintech để triển khai thực hiện đề án chứng khoán hóa dòng tiền dự án BOT.

AAA - Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh - Dự kiến phát hành gần 29,68 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá là 296,76 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu lẻ thập phân nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

MBB - Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Ngày 12/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 13/7.

Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:35 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 35 cổ phiếu mới), tương ứng MBB sẽ phát hành thêm hơn 976,56 triệu cổ phiếu mới.

ELC - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông - Ngày 19/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 và tạm ứng năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 20/7.

Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt tổng cộng 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/10/2021.

NCT - Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài - Ngày 13/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 14/7.

Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/8/2021.

SHI - Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà - Ngày 09/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 12/7.

Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 được nhận 1 mới), tương đương SHI sẽ phát hành thêm hơn 9,11 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

TAR - Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An - Ngày 16/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 19/7.

Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10%, tương đương TAR sẽ phát hành thêm gần 4,2 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

VCB - Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Ông Đỗ Việt Hùng được Hội đồng quản trị Vietcombank giao phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị kể từ ngày 03/07/2021 cho đến khi hoàn tất quy trình kiện toàn nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank.

CTG - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Đã ban hành Nghị quyết phân công ông Trần Văn Tần - Thành viên Hội đồng quản trị VietinBank sẽ phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank kể từ ngày 03/07/2021.

TIG - Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Thăng Long - Thanglong Invest dự kiến phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư.

Giá chào bán 10.500 đồng/cổ phiếu. Số cổ phần phát hành riêng lẻ này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MSB - Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam đã bán toàn bộ 309.663 cp đang sở hữu.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/7 đến 20/8/2021.

KBC - Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – Công ty cổ phần - Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán 1 triệu cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 7 quỹ liên quan từ 28.435.800 cp (tỷ lệ 6,0532%) xuống 27.435.800 cp (tỷ lệ 5,8404%).

Giao dịch thực hiện ngày 6/7/2021.

OCB - Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông - Bà Nguyễn Việt Triều, vợ ông Ngô Hà Bắc – Thành viên Hội đồng quản trị – đã bán 300.000 cp trong tổng số 500.000 cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.455.798 cp (tỷ lệ 0,41%).

Giao dịch thực hiện từ 7/6 đến 28/6/2021.

GEX - Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam - Ông Võ Anh Linh, Thành viên Hội đồng quản trị, đã mua 600.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1,6 triệu cp (tỷ lệ 0,2%).

Giao dịch thực hiện ngày 2/7/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu GEX, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc, đã mua 51.899.998 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 138.399.998 cp (tỷ lệ 17,72%) – đây là thực hiện quyền mua cổ phiếu. Giao dịch thực hiện từ 1/7 đến 5/7/2021.

CDC - Công ty cổ phần Chương Dương - Công ty cổ phần Dịch vụ tài chính và mua bán nợ Việt Nam đã bán toàn bộ 1,68 triệu cp (tỷ lệ 7,64%) và không còn là cổ đông lớn.

Giao dịch thực hiện ngày 1/7/2021.

CMX - Công ty cổ phần Camimex Group - Ông Bùi Sĩ Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã mua 2.797.115 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 6.621.537 cp (tỷ lệ 21,78%).

Giao dịch thực hiện từ 8/6 đến 5/7/2021.

Trong khi đó, cùng thời gian, Công ty cổ phần Vốn Thiên Niên Kỷ - Công ty có liên quan đến ông Bùi Văn Sĩ – đã bán toàn bộ 2.797.115 cp (tỷ lệ 9,2%) và không còn là cổ đông lớn.

NTP - Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong - Công đoàn công ty đã mua 173.000 cp trong tổng số 250.000 cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.222.400 cp (tỷ lệ 1,04%).

Giao dịch thực hiện từ 3/6 đến 1/7/2021.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DXG - Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh - Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đăng ký mua 10 triệu cp.

Trước giao dịch ông Thìn sở hữu 63.187.173 cp (tỷ lệ 12,15%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/7 đến 7/8/2021.

TCB - Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Bà Phùng Thị Thu Hồng, chị ông Phùng Quang Hưng – Phó Tổng Giám đốc thường trực – đăng ký bán 150.000 cp trong tổng số 272.274 cp đang sở hữu.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/7 đến 3/8/2021.

DHC - Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre - Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Thành viên Hội đồng quản trị, đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 2.699.807 cp (tỷ lệ 4,82%).

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/7 đến 6/8/2021.

NED - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện Tây Bắc - Công ty cổ phần Sông Đà Hoàng Long đăng ký bán 3 triệu cp trong tổng số 14.072.279 cp (tỷ lệ 34,75%) đang sở hữu.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 5/8/2021.

VIB - Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - Ông Nguyễn Xuân Dũng, nhà đầu tư cá nhân, đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 592.642 cp đang sở hữu.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/7 đến 6/8/2021.

VC3 - Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông - Ông Kiều Xuân Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị – đăng ký mua 16.474.227 cp.

Trước giao dịch ông Nam sở hữu 14.643.750 cp (tỷ lệ 24%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 30/7/2021.

NDN - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng - Ông Nguyễn Quang Minh Văn, con ông Nguyễn Quang Trung – Tổng Giám đốc – đăng ký mua 200.000 cp.

Trước giao dịch ông Minh Văn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/7 đến 30/7/2021.

SMC - Công ty cổ phần Đầu tư thương mại SMC - Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 488.894 cp (tỷ lệ 0,8%) đang sở hữu.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/7 đến 6/8/2021.

toquoc.vn