Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 17/12

17/12/2020 11:43:00 cafef.vn
Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

FPT - Tập đoàn FPT - Doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong 11 tháng đạt 26.341 tỷ đồng và 4.886 tỷ đồng, tăng 7,4% và 10,1% so với cùng kỳ. Năm 2020, FPT đặt kế hoạch lãi trước thuế 5.510 tỷ đồng, như vậy, công ty đã hoàn thành 88,7% chỉ tiêu này. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 3.288 tỷ đồng và 4.199 đồng, tăng 8,6% và 8,1%.

POW - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần – Đã công bố kết quả kinh doanh tháng 11 với tổng sản lượng điện ước đạt hơn 1,407 triệu kWh và doanh thu đạt gần 2,220 tỷ đồng.

JVC - Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật - Ngày 15/12, Hội đồng quản trị đã có nghị quyết thông qua việc bầu ông Nguyễn Huy Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ 15/12/2020.

DGW - Công ty Cổ phần Thế giới số - Digiworld - Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu 15.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, đều tăng 49% so với kế hoạch năm 2020.

TIX - Công ty Cổ phần Tanimex - Ngày 14/12, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định xử phạt đối với TIX tổng cộng hơn 27,5 tỷ đồng các vi phạm liên quan đến hành chính thuế.

BSI - Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV - Đã thông qua phương án phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu năm 2020. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, kỳ hạn 01 năm, mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, lãi suất theo thị trường. Thời gian thực hiện trong tháng 12/2020.

PPC - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại - Ngày 18/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 21/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/1/2021.

SMB - Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - miền Trung - Ngày 22/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 23/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 04/1/2021.

PTI - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện - Thông báo ước kết quả kinh doanh 2020, với doanh thu 6.050 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 243 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PIT cũng thông qua phương án chia cổ tức 2020 theo tỷ lệ 10%.

VCC - Công ty Cổ phần Vinaconex 25 - Ngày 24/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 25/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/1/2021.

DHP - Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng - Ngày 16/12, Hội đồng quản trị đã thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 1/2021.

DRL - Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 - Đã ra Nghị quyết về chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 lần thứ 3 bằng tiền tiền với tỷ lệ thực hiện 20%/mệnh giá cổ phiếu. Với 9.5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến DRL sẽ phải chi khoảng 19 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày thanh toán dự kiến sẽ diễn ra vào 21/01/2021.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PET - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí - Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity, cổ đông lớn đã bán ra 500.000 cổ phiếu PET trong ngày 8/12. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại PET xuống còn hơn 5,49 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,58%.

HCM - Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh - Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Thành viên Hội đồng quản trị đã bán ra 100.000 cổ phiếu HCM từ ngày 16/11 đến 15/12 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Bắc đã giảm sở hữu tại HCM xuống còn 460.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,15%.

Cùng thời gian giao dịch nêu trên, Công ty Cổ phần Cộng Hưởng, tổ chức có liên quan đến ông Bắc đã bán ra 150.000 cổ phiếu HCM, qua đó, chỉ còn nắm giữ hơn 691.000 cổ phiếu HCM, tỷ lệ 0,23%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TMS - Công ty Cổ phần Transimex - Công ty Cổ phần Đầu tư Vina, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến ông Bùi Ngọc Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 5,75 triệu cổ phiếu TMS sở hữu, tỷ lệ 8,12%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 21/12 đến 20/1/2021 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

BCG - Công ty Cổ phần Bamboo Capital - Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, vợ ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị đăng ký mua 100.000 cổ phiếu BCG từ ngày 18/12 đến 16/1/2021 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Linh sẽ nâng sở hữu tại BCG lên hơn 3,23 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,38%.

CET - Công ty Cổ phần Tech-Vina - Ông Phạm Trần Thanh Hải, Ủy viên Hội đồng quản trị đăng ký mua hơn 1,17 triệu cổ phiếu CET từ ngày 17/12 đến 18/1/2021 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại ông Hải chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu CET nào.

PAN - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, cổ đông lớn đăng ký bán hơn 1,12 triệu cổ phiếu PAN từ ngày 18/12 đến 04/1/2021 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, SSI sẽ giảm sở hữu tại PAN xuống còn hơn 41,58 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,9%.

cafef.vn