Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp

20/05/2021 14:21:00 toquoc.vn
PLX, HND, VFG, HTC, C32, DBM, TMB, MGC, L10, LWS, DVW, BBM vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX): Ngày 24/6 – ngày Đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng).

Thời gian thanh toán 6/7/2021.

Công t y cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND): Ngày 31/5 – ngày Đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền tỷ lệ 7,25% (01 cổ phiếu nhận 725 đồng).

Thời gian thanh toán 14/6/2021.

Công t y cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG): Ngày 4/6 – ngày Đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng).

Thời gian thanh toán 24/6/2021.

Công t y cổ phần Thương mai Hóc Môn (HTC): Ngày 2/6 – ngày Đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng).

Thời gian thanh toán 18/6/2021.

Công t y cổ phần CIC39 (C32): Ngày 21/6 – ngày Đăng ký cuối cùng nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng).

Thời gian thanh toán 29/7/2021.

Công t y cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk (DBM): Ngày 15/6 – ngày Đăng ký cuối cùng nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng).

Thời gian thanh toán 25/6/2021.

Công t y cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc (TMB): Ngày 31/5 – ngày Đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

Thời gian thanh toán 18/6/2021.

Công t y cổ phần Địa chất mỏ - TKV (MGC): Ngày 1/6 – ngày Đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng).

Thời gian thanh toán 30/6/2021.

Công t y cổ phần Lilama 10 (L10): Ngày 4/6 – ngày Đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

Thời gian thanh toán 25/6/2021.

Công t y cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai (LWS): Ngày 28/5 – ngày Đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,6% (01 cổ phiếu nhận 560 đồng).

Thời gian thanh toán 18/6/2021.

Công t y cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai (DVW): Ngày 31/5 – ngày Đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng).

Thời gian thanh toán 30/6/2021.

Công t y cổ phần Bia Hà nội Nam Định (BBM): Ngày 26/5 -  ngày Đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng).

Thời gian thanh toán 15/6/2021.

toquoc.vn