Lào Cai: Doanh nghiệp thưởng tết nhiều nhất 100 triệu đồng/ người, thấp nhất 200.000 đồng/ người

29/12/2021 13:48:00 congluan.vn
Theo thông tin từ Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Lào Cai, doanh nghiệp tỉnh Lào Cai thưởng tết năm nay mức cao nhất 100 triệu đồng/ người và thấp nhất là 200.000 đồng/ người.

Trong số đó lương bình quân 2021 và dự kiến thưởng Tết nguyên đán 2022 của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng dẫn đầu toàn tỉnh Lào Cai.

Tiền lương bình quân năm 2021 của các loại hình doanh nghiệp tại tỉnh Lào Cai cụ thể như sau, đối với các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tiền lương bình quân 8.000.000 đồng/người/tháng,mức cao nhất 30.000.000 đồng/người/tháng (Chi nhánh phân bón hoá chất tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng thuộc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam); mức thấp nhất 3.500.000 đồng/người/tháng (Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Yên).

Các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, tiền lương bình quân 8.800.000 đồng/người/tháng;mức cao nhất 40.000.000 đồng/người/tháng (Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng); Mức thấp nhất 3.700.000 đồng/người/tháng (Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai).

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiền lương bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng;mức cao nhất 18.000.000 đồng/người/tháng (Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng); mức thấp nhất 4.500.000 đồng/người/tháng (Công ty TNHH dệt trang trí Thượng Hải tại Khu công nghiệp Đông Phố Mới thành phố Lào Cai).

Các doanh nghiệp dân doanh, tiền lương bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng; mức cao nhất 50.000.000 đồng/người/tháng (Công ty Cổ phần hoá chất Đức Giang tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng); mức thấp nhất 3.700.000 đồng/người/tháng (Công ty Cổ phần khoáng sản và vật liệu luyện kim tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng).

Cũng theo kết quả khảo sát của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai có 92 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho người lao động. 

Trong đó, mức thưởng Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 dự kiến cao nhất là Công ty Cổ phần phốt pho Apatit tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng với mức 100 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất là Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Yên mức 200.000 đồng.

congluan.vn