Lãi suất qua đêm liên ngân hàng gần như bằng 0

17/12/2020 22:55:31 cafef.vn
Lãi suất qua đêm liên ngân hàng bằng VND đang rẻ hơn cả lãi suất USD cùng kỳ hạn.

Ngân hàng Nhà nước vừa cập nhật hoạt động ngân hàng tuần đầu tháng 12/2020 (tuần đến ngày 4/12). Đây là báo cáo mới nhất được cơ quan quản lý công bố.

Theo đó, mặt bằng lãi suất tiền gửi bằng VND của TCTD có xu hướng giảm so với cuối năm 2019. Hiện lãi suất tiền gửi bằng VND phổ biến ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,3-3,9%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,2-6,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5,8-6,9%/năm.

Mặt bằng lãi suất cho vay bằng VND của TCTD cũng có xu hướng giảm so với cuối năm 2019. Hiện lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 4,5%/năm. Trong khi đó lãi suất cho vay USD vẫn gần như đứng yên, hiện lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3,0-6,0/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0-4,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,2-6,0%/năm.

Về hoạt động của thị trường liên ngân hàng, theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 369.240 tỷ đồng, bình quân 73.848 tỷ đồng/ngày, giảm    8.336 tỷ đồng/ngày so với tuần 23/11 - 27/11/2020; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 142.751 tỷ đồng, bình quân 28.550 tỷ đồng/ngày, tăng 511 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (67% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 01 tuần (14% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 69% và 16%.

Về lãi suất, đi với các giao dịch bằng VND, so với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần dao động nhẹ so với mức lãi suất tuần trước, cụ thể lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 0,1%/năm, 0,22%/năm và 0,4%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần dao động nhẹ ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 0,11%/năm, 0,14%/năm và 0,23%/năm.

cafef.vn