Kinh doanh giảm sút, Sao Mai Group (ASM) chuẩn bị phát hành 78 triệu cổ phiếu trả cổ tức

18/12/2021 08:54:00 congluan.vn
Kết quả kinh doanh quý 3/2021, Sao Mai Group ghi nhận doanh thu giảm 14,5% so với cùng kỳ, còn 2.415 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, công ty lãi ròng 267 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 261 tỷ đồng.

Ngày 17/1 tới đây, CTCP Tập đoàn Sao Mai (Sao Mai Group – mã ASM) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Theo đó, tập đoàn dự kiến phát hành 77,66 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 30 cổ phiếu mới.

kinh doanh giam sut sao mai group asm chuan bi phat hanh 78 trieu co phieu tra co tuc hinh 1

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 777 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. Tính đến 31/12/2020, Sao Mai Group còn 1.477 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 104 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Về kết quả kinh doanh quý III/2021, Sao Mai Group ghi nhận doanh thu giảm 14,5% so với cùng kỳ, còn 2.415 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, công ty lãi ròng 267 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 261 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Sao Mai Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.672 tỷ đồng giảm 2,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 525 tỷ đồng, tăng 22% và hoàn thành 75% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng bán thức ăn cho cá đạt 3.428 tỷ đồng doanh thu, chiếm trên 39%. Doanh thu từ hoạt động thương mại đạt 2.384 tỷ đồng, chiếm trên 27%. Mảng bán cá xuất khẩu mang về 1.739 tỷ đồng doanh thu, đóng góp 20%. Còn lại là doanh thu từ bất động sản, điện mặt trời, xây dựng và doanh thu khác.

Tính đến 30/9/2021, Sao Mai Group còn khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn tại ngân hàng trị 1.337 tỷ đồng và khoản tiền gửi dài hạn 144 tỷ đồng. Tổng tài sản tính đến cuối quý III tăng hơn 500 tỷ đồng, lên 18.135 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả 10.738 tỷ đồng. Dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức 4.672 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn còn 3.406 tỷ đồng.

congluan.vn