Kinh Bắc (KBC): Sẽ rót thêm 1.500 – 3.000 tỷ đồng vào Khu đô thị Tràng Cát

18/08/2021 07:51:00 toquoc.vn
Thời điểm tăng vốn từ quý 3/2021 đến quý 1/2022. Mức tăng vốn dự kiến từ 1.500 tỷ đồng đến 3.000 tỷ đồng, phụ thuộc vào khả năng thu xếp vốn của KBC. Hình thức tăng vốn, chủ sở hữu góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa thông qua quyết định chấp thuận chủ trương tăng vốn cho công ty con là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát do Kinh Bắc sở hữu 100%.

Mục đích tăng vốn nhằm bổ sung nguồn lực tài chính để đáp ứng việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và dịch vụ Khu đô thị Tràng Cát; chủ động về tiến độ giải ngân trong quá trình đầu tư xây dựng các hạng mục công trình liên quan đến dự án Khu đô thị Tràng Cát.

Thời điểm tăng vốn từ quý 3/2021 đến quý 1/2022. Mức tăng vốn dự kiến từ 1.500 tỷ đồng đến 3.000 tỷ đồng, phụ thuộc vào khả năng thu xếp vốn của Kinh Bắc.

Hình thức tăng vốn, chủ sở hữu góp thêm vốn vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát.

Hội đồng quản trị Công ty cũng thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 đã được thông qua ngày 16/7 trước đó.

Trong đó, toàn bộ số tiền thu về sẽ sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty.

1. Bổ sung vốn lưu động phục vụ Hội đồng kinh doanh của Công ty.

Kinh Bắc (KBC): Sẽ rót thêm 1.500 – 3.000 tỷ đồng vào Khu đô thị Tràng Cát - Ảnh 1.
 

2. Tái cơ cấu lại các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực tài chính.

Kinh Bắc (KBC): Sẽ rót thêm 1.500 – 3.000 tỷ đồng vào Khu đô thị Tràng Cát - Ảnh 2.
 
Kinh Bắc (KBC): Sẽ rót thêm 1.500 – 3.000 tỷ đồng vào Khu đô thị Tràng Cát - Ảnh 3.
 
Kinh Bắc (KBC): Sẽ rót thêm 1.500 – 3.000 tỷ đồng vào Khu đô thị Tràng Cát - Ảnh 4.
 
Kinh Bắc (KBC): Sẽ rót thêm 1.500 – 3.000 tỷ đồng vào Khu đô thị Tràng Cát - Ảnh 5.
 
Kinh Bắc (KBC): Sẽ rót thêm 1.500 – 3.000 tỷ đồng vào Khu đô thị Tràng Cát - Ảnh 6.
 
toquoc.vn