Kinh Bắc (KBC): Có 8 nhà đầu tư cá nhân và 16 tổ chức tham gia mua lượng lớn đợt chào bán 1.500 tỷ trái phiếu lãi suất 10,8%/năm

26/06/2021 08:31:00 toquoc.vn
Cơ cấu vốn Kinh Bắc sau đợt phát hành với dư nợ hơn 15.410 tỷ đồng, tỷ lệ nợ/vốn chủ theo đó vào mức 1,36. Nợ ngắn hạn Kinh Bắc ghi nhận 7.733,5 tỷ, nợ dài hạn 7.677 tỷ đồng, trái phiếu chưa đáo hạn vào mức 2.354 tỷ đồng.

Kinh Bắc (KBC) vừa công bố kết quả phát hành huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 24 tháng.

Lãi suất chi trả cố định 10,8%/năm.

Trái phiếu chào bán là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.

Được biết, mục đích huy động nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, đầu vào các dự án khu công nghiệp chuẩn bị triển khai tại Long An thông qua công ty con.

Kết quả, có 8 nhà đầu tư cá nhân trong nước tham gia mua 180.000 trái phiếu (gồm 1 nhà đầu tư không được phân phối), số trái phiếu được phân phối là 90.467 đơn vị.

Song song, 15 tổ chức trong nước tham gia mua 17,8 triệu cổ phần, được phân phối hơn 9 triệu đơn vị, tương đương tỷ trọng 60,28% lô chào bán.

Cùng với đó, 1 nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài mua hơn 39% còn lại, tương đương 5,9 triệu trái phiếu được phân phối trên tổng số đăng ký 11,35 triệu đơn vị.

Kinh Bắc (KBC): Có 8 nhà đầu tư cá nhân và 16 tổ chức tham gia mua lượng lớn đợt chào bán 1.500 tỷ trái phiếu lãi suất 10,8%/năm - Ảnh 1.
 

Cơ cấu vốn Kinh Bắc sau đợt phát hành với dư nợ hơn 15.410 tỷ đồng, tỷ lệ nợ/vốn chủ theo đó vào mức 1,36.

Nợ ngắn hạn Kinh Bắc ghi nhận 7.733,5 tỷ, nợ dài hạn 7.677 tỷ đồng, trái phiếu chưa đáo hạn vào mức 2.354 tỷ đồng.

toquoc.vn