Kinh Bắc City (KBC) thông qua phương án chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu giá không thấp hơn 28.000 đồng/cp

18/07/2021 06:45:00 toquoc.vn
Trên thị trường cổ phiếu KBC đã tăng khoảng 34% so với thời điểm đầu năm 2021.

Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc – Công ty cổ phần (Kinh Bắc City – mã chứng khoán KBC) thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư.

Theo đó Kinh Bắc City dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu, chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư được lựa chọn.

Tỷ lệ phát hành 21,3%. Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá 1.000 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày phát hành.

Giá bán được xác định căn cứ vào điều kiện hạn chế chuyển nhượng với nhà đầu tư, bằng 85% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có công văn xác nhận đầy đủ hồ sơ, và không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

Trên thị trường cổ phiếu KBC hiện giao dịch quanh mức 32.700 đồng/cổ phiếu – giảm khoảng 15% so với thời điểm đầu tháng 7/2021 và tăng khoảng 34% so với thời điểm đầu năm 2020.

Kinh Bắc City (KBC) thông qua phương án chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu giá không thấp hơn 28.000 đồng/cp - Ảnh 1.
 

Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán sẽ dùng 10% để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động Sản xuất kinh doanh, dùng 40% để tái cơ cấu lại các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho công ty và 50% tiền thu được để tăng quy mô hoạt động đầu tư, góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh liên kết.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán đợt này gồm cả tổ chức và cá nhân, trong đó có 3 tổ chức và 5 cá nhân.

Trong số đó, có 3 cá nhân đăng ký mua mỗi người 15 triệu cổ phiếu. Một tổ chức đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu. Số còn lại đều đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu.

Kinh Bắc City (KBC) thông qua phương án chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu giá không thấp hơn 28.000 đồng/cp - Ảnh 2.
 

Năm 2020 Kinh Bắc City ghi nhận đạt 2.151 tỷ đồng doanh thu, giảm 33% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế giảm 69,3% xuống còn gần 320 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 224 tỷ đồng.

Công ty đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu hợp nhất dự kiến 6.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.000 tỷ đồng.

Kế hoạch này tăng mạnh so với thực hiện năm 2020, doanh thu gấp 2,7 lần, lợi nhuận ròng gấp 7,4 lần.

Kinh Bắc City (KBC) thông qua phương án chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu giá không thấp hơn 28.000 đồng/cp - Ảnh 3.
 
toquoc.vn