Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP): Sắp phát hành 39 triệu cổ phiếu với giá 25.000 đồng/cp

16/07/2021 11:56:00 toquoc.vn
Mức giá chào bán theo TIP là 25.000 đồng/cp, thấp hơn khoảng 55% so với thị giá hiện tại vào mức 38.800 đồng/cp.

Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) vừa công bố việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua kế hoạch chào bán hơn 39 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực quyền là 2:3.

Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

Mức giá chào bán là 25.000 đồng/cp, thấp hơn khoảng 55% so với thị giá hiện tại vào mức 38.800 đồng/cp.

Thời gian thực hiện chào bán dự kiến trong năm 2021, sau khi được Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nếu thành công, TIP dự huy động được 975 tỷ đồng.

Được biết, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ phân bổ chi tiết:

+ 860 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn đối ứng tham gia đấu thầu dự án Khu công nghiệp Long Đức 3;

+ 15 tỷ đồng nhằm thanh toán phí bảo lãnh phát hành cho công ty chứng khoán thực hiện bảo lãnh phát hành;

+ 100 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn lưu động.

Trước đó, Đại Hội đồng cổ đông của Công ty cũng đã thông qua phương án phát hành gần 74 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhằm tăng vốn điều lệ từ 260 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng để đáp ứng đủ nguồn vốn đối ứng triển khai các dự án mới, hợp tác đầu tư.

Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP): Sắp phát hành 39 triệu cổ phiếu với giá 25.000 đồng/cp - Ảnh 1.
 
toquoc.vn