Không được vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội?

05/01/2022 07:53:00 daidoanket.vn
Ngày 4/1, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) cho biết, vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định được cho vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Ngày 4/1, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) cho biết, vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước cho phép các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định được cho vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Theo HoREA, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 20/2021/TT-NHNN ngày 30/11/2021 (gọi tắt là Thông tư 20) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 (gọi tắt là Thông tư 25) “hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội  đối với các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định” sẽ có hiệu lực từ ngày 20/01/2022. 

Nhưng do khoản 2, Điều 1, Thông tư 20 quy định sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 2, Thông tư 25 chỉ còn quy định hai đối tượng là vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở nên đã loại bỏ đối tượng vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội sẽ không còn được vay vốn tín dụng ưu đãi tại các tổ chức tín dụng được Nhà nước.

Người nghèo sẽ mất cơ hội vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội nếu Thông tư số 20/2021/TT-NHNN có hiệu lực.
Người nghèo sẽ mất cơ hội vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội nếu Thông tư số 20/2021/TT-NHNN có hiệu lực.

Nếu hộ gia đình, cá nhân mua, thuê mua nhà ở xã hội thì chỉ được vay ưu đãi tại Ngân hàng chính sách xã hội, nhưng phải thực hiện “gửi tiết kiệm nhà ở xã hội”. Trong lúc các ngân hàng thương mại được Nhà nước chỉ định đã thực hiện rất tốt việc cho hộ gia đình, cá nhân vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội trong 15 năm qua. 

“Quy định này của Ngân hàng Nhà nước không hợp tình hợp lý, gây bất lợi cho các đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội”, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA đánh giá.

Do vậy, HoREA khẩn thiết đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định để đảm bảo khoản 2, Điều 1, Thông tư 20 của Ngân hàng Nhà nước thống nhất và phù hợp với quy định của Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

HoREA nhận định, việc Ngân hàng Nhà nước không cho phép các tổ chức tín dụng được Nhà nước chỉ định cho vay vốn tín dụng ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội dẫn đến các đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội là những người bị thiệt thòi nhất.

“Thực tiễn hơn 15 năm qua đã chứng minh, các ngân hàng thương mại được Nhà nước chỉ định đã thực hiện rất tốt, hiệu quả việc cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, hoặc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở. Kể cả việc thực hiện gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2013-2016 thì các ngân hàng thương mại đã làm rất tốt. Qua tổng kết, từ 1 đồng cấp bù lãi suất từ ngân sách nhà nước thì ngân hàng thương mại huy động thêm được 33 đồng vốn của xã hội”, Chủ tịch HoREA nói.

Bên cạnh đó, HoREA cũng đề nghị Chính phủ đề xuất Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung “Chương trình mục tiêu thực hiện chính sách về nhà ở xã hội” vào Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định các Chương trình mục tiêu quốc gia được sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước chi trung hạn trong giai đoạn 2021-2026, để có căn cứ pháp luật nhằm bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện chính sách về nhà ở xã hội.

 
 
daidoanket.vn