Kho bạc Nhà nước: 100% thủ tục hành chính sẽ thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến

25/11/2021 14:44:00 congluan.vn
Kho bạc Nhà nước cho biết, tới đây, 100% thủ tục hành chính sẽ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đến các đơn vị liên quan.

Theo Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong thời gian qua Kho bạc Nhà nước đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hệ thống nghiên cứu rà soát, xây dựng, sửa đổi cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ; xây dựng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin; tập trung cải tiến, hoàn thiện chức năng phần mềm ứng dụng để đáp ứng triển khai cho khoảng 95.000 đơn vị sử dụng ngân sách tham gia hệ thống với lượng chứng từ giao dịch hàng ngày từ 150.000 đến 200.000 chứng từ.

Hiện Kho bạc Nhà nước cũng đã xây dựng và cung cấp ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động, cho phép chủ tài khoản, kế toán trưởng của đơn vị giao dịch có thể nhận, tra cứu thông tin về biến động số dư tài khoản, trạng thái xử lý hồ sơ giao dịch qua điện thoại thông minh.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đã hình thành thêm kênh giao dịch điện tử của Kho bạc Nhà nước, là một bước tiến lớn trong việc hình thành kho bạc điện tử.

Đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân là khách hàng của Kho bạc Nhà nước, dịch vụ công trực tuyến mang lại lợi ích trong việc giảm thiểu thủ tục hành chính và hiện đại hóa hoạt động của đơn vị, tổ chức, cá nhân khi không phải mang hồ sơ, chứng từ trực tiếp đến trụ sở cơ quan Kho bạc Nhà nước, qua đó giảm thời gian giao dịch, tiết kiệm chi phí đi lại.

Giao dịch điện tử của Kho bạc Nhà nước còn góp phần tăng tính minh bạch trong cung cấp các thông tin liên quan về thủ tục hành chính, dữ liệu cũng như tiến độ Kho bạc Nhà nước quyết xử lý hồ sơ… lấy người dân, doanh nghiệp, đơn vị làm trung tâm phục vụ, từ đó tăng khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đáp ứng được các chủ trương định hướng chiến lược, các hạng mục nghiệp vụ theo cấu trúc hệ thống Chính phủ điện tử.

Đặc biệt, trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đã phát huy được vai trò cũng như chức năng, giúp hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện tốt 2 mục tiêu kép là giãn cách xã hội và đảm bảo hoạt động thông suốt. Khách hàng không phải tập trung tại Kho bạc Nhà nước mà vẫn thực hiện giao dịch thanh toán chi ngân sách Nhà nước bình thường thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Theo kế hoạch, Kho bạc Nhà nước sẽ nâng cấp các dịch vụ công còn lại đang ở mức độ 2, 3 lên mức độ 4 trong năm 2021, qua đó sẽ hoàn thành 100% thủ tục hành chính được cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến mức 4.

Đồng thời Kho bạc Nhà nước cũng sẽ mở rộng triển khai kết nối liên thông hệ thống kế toán hành chính-sự nghiệp với hệ thống dịch vụ công trực tuyến để hình thành liên thông điện tử giữa đơn vị với Kho bạc Nhà nước; kết nối điện tử với các nhà cung cấp điện, nước, viễn thông nhằm thanh toán định kỳ, theo lô với các khoản chi theo hóa đơn của nhà cung cấp và ủy quyền của đơn vị quan hệ ngân sách.

congluan.vn