Khiển trách nguyên Giám đốc và Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang

02/01/2022 08:04:00 daidoanket.vn
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang vừa thi hành kỷ luật khiển trách đối với nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Văn Nhu.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang vừa thi hành kỷ luật khiển trách đối với nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Văn Nhu.

Khiển trách nguyên Giám đốc và Đảng ủy Sở TNMT Hà Giang
Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang.

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; ngày 28/12/2021 UBKT Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 15. Ông Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nghe các tổ chức đảng và Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 135-QĐ/UBKTTU, ngày 13/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức và đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Văn Nhu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang.

Theo Ủy ban Kiểm traTỉnh ủy, Đảng ủy SởTài nguyên và Môi trường vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, vi phạm quy chế làm việc của Đảng uỷ; thực hiện không nghiêm túc, không đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy theo quy định của Đảng; buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Sở Tài nguyên và Môi trường vi phạm trong việc tham mưu, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh và một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ.

Những vi phạm của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng ủy, Đảng bộ và cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường, làm giảm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Đảng bộ Sở.

Ông Hoàng Văn Nhu, với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2015-2020 đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn được giao theo Quy định của Đảng và quy chế làm việc của Đảng ủy và Cơ quan; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Với vai trò là người đứng đầu cơ quan, để Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; tham mưu ban hành và trực tiếp ký ban hành văn bản hướng dẫn có nội dung trái quy định của Luật Đất đai và vi phạm về công tác tổ chức, cán bộ.

Ông Nhu được xác định, vi phạm quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên, những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Những vi phạm của ông Nhu ảnh hưởng xấu uy tín, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng, cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường và cá nhân ông.

 
 
daidoanket.vn