KBC, MWG, VIB, MBB, FIT, VRC, TCM, POM, C47, ACL, TVS, TNI, DAH, THI, ATA, DHT, EBA, PHH, VFS, VPR: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

05/02/2021 12:34:44 cafef.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC): Quỹ ngoại Amersham Industries Limited đã mua 2,5 triệu cp, CTBC Vietnam Equity Fund đã mua 500.000 cp, Norges Bank đã mua 950.000 cp, Samsung Vietnam Securities Master investment Trust [Equity] đã mua 139.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 7 quỹ liên quan từ 35.138.400 cp (tỷ lệ 7,48%) lên 39.227.400 cp (tỷ lệ 8,355). Giao dịch thực hiện ngày 4/2/2021.

CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG): Quỹ ngoại Arisaig Asia Consumer Fund Limited đã mua 1,6 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 22.001.625 cp (tỷ lệ 4,72%) lên 23.601.625 cp (tỷ lệ 5,06%). Giao dịch thực hiện ngày 28/1/2021.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Bà Ngô Minh Hiền, vợ ông Hồ Vân Long – Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 1,5 triệu cp. Trước giao dịch bà Hiền sở hữu 3.547.200 cp (tỷ lệ 0,32%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/2 đến 5/3/2021.

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB): Tổng CTCP Bảo Minh đã bán toàn bộ 1.242.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 20/1 đến 3/2/2021.

CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT): Ông Kiều Anh Kiệt, em ông Kiều Hữu Dũng – Thành viên HĐQT – đã bán 5.592.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 55 cp. Giao dịch thực hiện từ 5/1 đến 2/2/2021.

CTCP Bất động sản và đầu tư VRC (VRC): Ông Phan Văn Tướng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 2.440.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 11.379.330 cp (tỷ lệ 22,76%). Giao dịch thực hiện từ 1/2 đến 2/2/2021.

CTCP Dệt may Đầu tư Thương Mại Thành Công (TCM): Ông Nguyễn Văn Nghĩa, nhà đầu tư, đã mua 400.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 8.623.294 cp (tỷ lệ 13,9157%). Giao dịch thực hiện ngày 2/2/2021.

CTCP Thép Pomina (POM): Bà Đỗ Diệu Huyền, con ông Đỗ Xuân Chiều – Chủ tịch HĐQT – đã bán toàn bộ 849.097 cp (tỷ lệ 0,3%). Giao dịch thực hiện từ 6/1 đến 4/2/2021.

CTCP Xây dựng 47 (C47): ông Phạm Nam Phong, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 2 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.122.538 cp (tỷ lệ 11,33%). Giao dịch thực hiện từ 25/1 đến 2/2/2021.

CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL): Bà Nguyễn thị Ngọc Bích, Thành viên HĐQT, đã bán 560.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 104.400 cp (tỷ lệ 0,21%). Giao dịch thực hiện từ 18/1 đến 2/2/2021.

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS): CTCP Đầu tư công nghệ Giản đơn đã bán toàn bộ 163.500 cp. Giao dịch thực hiện từ 15/1 đến 3/2/2021.

CTCP Tập đoàn Thành Nam (TNI): Bà Trần Kim Phượng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 400.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.654.700 cp (tỷ lệ 5,05%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 28/1/2021.

CTCP Tập đoàn khách sạn Đông Á (DAH): Bà Trần Kim Phượng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 399.00 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.039.480 cp (tỷ lệ 6,99%). Giao dịch thực hiện ngày 1/2/2021.

CTCP Thiết bị điện (THI): CTCP Thiết bị điện Gelex đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch đơn vị này sở hữu 39.464.599 cp (tỷ lệ 89,69%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/2 đến 4/3/2021.

CTCP Ntaco (ATA): Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 800.000 cp trong tổng số 1.177.280 cp (tỷ lệ 9,81%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/2 đến 5/3/2021.

CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT): Quỹ ngoại Aska Pharmaceutical Co.,Ltd đã mua 5.281.463 cp, nâng lượng sở hữu từ 1.293.958 cp (tỷ lệ 4,9%) lên 6.575.421 cp (tỷ lệ 24,9%). Giao dịch thực hiện ngày 27/1/2021.

CTCP Điện Bắc Nà (EBA): CTCP Quản lý và khai thác tài sản Thiên Nam đã bán 1.896.519 cp, giảm lượng sở hữu từ 2.006.519 cp (tỷ lệ 12,95%) xuống 110.000 cp (tỷ lệ 0,71%). Giao dịch thực hiện ngày 28/1/2021.

CTCP Hồng Hà Việt Nam (PHH): Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền, vợ ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch bà Hiền sở hữu 842.650 cp (tỷ lệ 4,66%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/2 đến 5/3/2021.

CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS): CTCP Cát Lợi đã bán 784.800 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 555.200 cp. Giao dịch thực hiện từ 8/1 đến 28/1/2021.

Tiếp đó Cát Lợi đăng ký bán toàn bộ 555.200 cp (tỷ lệ 1,35%) còn lại. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/2 đến 8/3/2021.

CTCP Vinaprint (VPR): Ông Bùi Minh Tuấn, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 305.055 cp (tỷ lệ 6,67%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/2 đến 3/3/2021.

cafef.vn