iShare MSCI Frontier 100 ETF tăng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam lên 14,15%

07/12/2020 06:55:00 cafef.vn
Tại ngày 3/12/2020, iShare MSCI Frontier 100 ETF có tổng cộng 114 cổ phiếu trong danh mục, bao gồm 30 cổ phiếu đến từ Việt Nam. Trong đó, VNM là cổ phiếu Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2,32%, tiếp theo lần lượt là VIC (2,2%), HPG (1,7%), VHM (1,67%), MSN (1,06%)…

Dữ liệu từ iShare MSCI Frontier 100 ETF (quỹ ETF sử dụng tham chiếu là bộ chỉ số MSCI Frontier 100 Index) cho biết, tại ngày 3/12, quy mô danh mục quỹ đạt 407 triệu USD. Trong đó, tỷ trọng đầu tư vào thị trường Kuwait đã giảm xuống còn 21,78%, trong khi tỷ trọng đầu tư vào thị trường Việt Nam đã nhích nhẹ lên 14,15% (tương ứng giá trị 57,6 triệu USD).

iShare MSCI Frontier 100 ETF tăng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam lên 14,15% - Ảnh 1.

Tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục iShare MSCI Frontier 100 ETF tăng lên 14,15%

Trước đó vào thời điểm cuối tháng 11, tỷ trọng đầu tư vào thị trường Kuwait là 24,18%, trong khi tỷ trọng Việt Nam là 13,23%.

Trong tháng 11, MSCI đã thông qua kế hoạch giảm tỷ trọng cổ phiếu Kuwait trong danh mục MSCI Frontier 100 Index từ khoảng 24% xuống còn 0% thông qua 5 giai đoạn và sẽ kéo dài trong vòng 1 năm. Ở chiều ngược lại, các thị trường khác trong rổ MSCI Frontier 100 Index, bao gồm Việt Nam cũng được gia tăng tỷ trọng qua 5 giai đoạn và kéo dài trong vòng 1 năm. Sau 5 giai đoạn thay đổi tỷ trọng (đến tháng 11/2021), Việt Nam sẽ trở thành thị trường lớn nhất trong rổ MSCI Frontier 100 Index.

Theo ước tính khi đó của MSCI, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam sau lần thay đổi đầu tiên (có hiệu lực từ 1/12/2020) sẽ lên 15,76%, trong khi thị trường Kuwait sẽ giảm xuống 21,14%. Tuy nhiên trên thực tế, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam hiện đang thấp hơn khoảng 1,5% so với ước tính của MSCI sau lần cơ cấu tỷ trọng đầu tiên.

Tại ngày 3/12/2020, iShare MSCI Frontier 100 ETF có tổng cộng 114 cổ phiếu trong danh mục, bao gồm 30 cổ phiếu đến từ Việt Nam. Trong đó, VNM là cổ phiếu Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2,32%, tiếp theo lần lượt là VIC (2,2%), HPG (1,7%), VHM (1,67%), MSN (1,06%)…

iShare MSCI Frontier 100 ETF tăng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam lên 14,15% - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu lớn nhất danh mục iShare MSCI Frontier 100 ETF tại ngày 3/12

cafef.vn