INFOGRAPHIC: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023

01/06/2023 05:02 daidoanket.vn

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, điểm sáng nhất của các chỉ số kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm chính là hoạt động thương mại và dịch vụ tăng 12,6%, tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Các chỉ số về sản xuất công nghiệp, lĩnh vực đầu tư cũng tăng đáng kể. Bên cạnh đó tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động vẫn giảm và số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn còn tăng… là những điểm cần lưu ý.

INFOGRAPHIC: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023 - Ảnh 1
INFOGRAPHIC: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023 - Ảnh 2
INFOGRAPHIC: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023 - Ảnh 3
INFOGRAPHIC: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023 - Ảnh 4