Những quyền lợi dành cho lao động nữ khi mang thai từ năm 2021

06/12/2020 21:51:26 cafef.vn
Từ năm 2021, người lao động nữ khi mang thai sẽ có nhiều quyền lợi, dưới đây là chi tiết những quyền lợi mà người lao động kế toán cần biết.
Infographic: Những quyền lợi dành cho lao động nữ khi mang thai từ năm 2021 - Ảnh 1.
 
cafef.vn