IMF hỗ trợ các nước thu nhập thấp

27/07/2021 14:40:00 daidoanket.vn
Ban điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã thông qua một loạt cải cách chính sách đối với các cơ sở cho vay ưu đãi nhằm hỗ trợ tốt hơn cho sự phục hồi của các nước thu nhập thấp (LIC) từ đại dịch Covid-19.

 

IMF hỗ trợ các nước thu nhập thấp - Ảnh 1

Những cải cách này được thiết lập để đảm bảo rằng định chế tài chính này có khả năng đáp ứng linh hoạt các nhu cầu của LIC trong trung hạn, đồng thời tiếp tục cung cấp các khoản vay ưu đãi với lãi suất bằng 0%.

Trọng tâm của các cải cách chính sách là việc tăng 45% giới hạn thông thường về khả năng tiếp cận nguồn tài chính ưu đãi của nhóm LIC, cùng với việc loại bỏ các hạn chế về khả năng tiếp cận đối với các nước nghèo nhất.

Trong giai đoạn đầu, IMF sẽ tìm cách đảm bảo khoảng 4 tỷ USD nguồn trợ cấp cần thiết để tài trợ cho khoản cho vay không lãi suất, đồng thời sẽ tìm cách huy động khoảng 18 tỷ USD nguồn vốn cho vay mới từ các bên cho vay.

daidoanket.vn