Imexpharm: Quý 2 lãi 49 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ 2020

21/07/2021 09:58:00 toquoc.vn
Chi phí bán hàng tăng cao là nguyên nhân khiến lợi nhuận quý 2 của Imexpharm chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ 2020.

Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã CK: IMP) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, trong quý 2/2021, Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm đạt doanh thu 321 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ nên lợi nhuận gộp đạt 136,7 tỷ đồng, tăng 27,7% so với quý 2/2020.

Trong kỳ, đáng chú ý chi phí bán hàng tăng từ 32 tỷ đồng lên 59,5 tỷ đồng.

Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí, Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm lãi sau thuế 49,3 tỷ đồng, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Imexpharm: Quý 2 lãi 49 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.
 

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm đạt 622,8 tỷ đồng doanh thu, 117 tỷ đồng lãi trước thuế và 91,2 tỷ đồng lãi sau thuế.

Được biết, năm 2021, Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.530 tỷ đồng tăng 10,7%, lợi nhuận trước thuế 290 tỷ đồng tăng 13,5% so với năm 2020.

Như vậy kết thúc nửa đầu năm 2021, Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm mới chỉ hoàn thành 40,7% mục tiêu về doanh thu và 40,3% mục tiêu Lợi nhuận trước thuế.

Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 2.229 tỷ đồng, tăng 6,3% so với đầu năm.

Trong đó, hàng tồn kho chiếm 20%, đạt 454 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh 126% so với đầu năm, đạt mức 192 tỷ đồng.

Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 68%, lên 101,6 tỷ đồng.

Nợ phải trả tính đến hết 30/6/2021ghi nhận 532,3 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm. Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm đang vay nợ tài chính tổng cộng gần 200 tỷ đồng.

Trên sàn giá cổ phiếu IMP hiện đạt mức 72.900 đ/CP, tăng trưởng 28% so với phiên giao dịch hồi đầu năm nay, tuy nhiên khối lượng giao dịch khá èo uột với chỉ vài nghìn cổ phiếu một phiên.

Imexpharm: Quý 2 lãi 49 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 2.
 
toquoc.vn